Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 15

Kristi eksempel

15:1Men vi som er stærke, skylder at bære de svages svagheder og ikke glæde os selv. 15:2Enhver af os skal glæde sin næste så det bliver til gode og opbyggelse for ham. 15:3For heller ikke Kristus glædede sig selv, men som der står skrevet: »Forhånelserne fra dem som forhåner dig, faldt på mig.« 15:4For alt hvad der forud er blevet skrevet, blev skrevet til undervisning for os for at vi kan bevare håbet ved den udholdenhed og trøst, Skrifterne giver. 15:5Udholdenhedens og trøstens Gud give os at mene det samme indbyrdes i overensstemmelse med Kristus Jesus 15:6så at I enigt og med én mund kan prise Gud, vor Herre Jesu Kristi Far.

Kristus for jøder og hedninger

15:7Tag derfor imod hinanden ligesom Kristus også tog imod jer til Guds ære. 15:8For jeg siger at Kristus er blevet tjener for de omskårne for Guds sandfærdigheds skyld og for at bekræfte løfterne til fædrene, 15:9men hedningefolkene skal prise Gud for hans barmhjertigheds skyld, ligesom der står skrevet:
Derfor vil jeg prise dig blandt hedningefolkene og lovsynge dit navn.
15:10Og igen siger han:
Fryd jer, I hedningefolk, sammen med hans folk.
15:11Og videre:
Lovsyng Herren, alle hedningefolk,
og pris ham alle folk.
15:12Og videre siger Esajas:
Isajs rodskud skal komme
og han der rejser sig for at herske over hedningefolkene,
på ham skal hedningefolkene håbe.
15:13Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen så at I må være rige på håbet ved Helligåndens kraft.

Paulus’ tjeneste som apostel

15:14Vedrørende jer, mine brødre, er jeg selv overbevist om at I er fulde af godhed, fyldte af al erkendelse, så I også kan retlede hinanden. 15:15Jeg har til dels skrevet mere dristigt til jer som en der påminder jer ved den nåde som er blevet givet mig af Gud, 15:16den nåde at være Kristi Jesu tjener for hedningefolkene, som en der gør præstetjeneste for Guds evangelium for at hedningefolkene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. 15:17I min tjeneste for Gud har jeg da min stolthed i Kristus Jesus, 15:18for jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end hvad Kristus har virket ved mig for at føre hedningerne til lydighed, ved ord og gerning, 15:19ved tegns og underes kraft og ved Guds Ånds kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt om indtil Illyrien har fuldført forkyndelsen af Kristi evangelium, 15:20og således at jeg har sat en ære i ikke at forkynde evangeliet hvor Kristi navn er blevet nævnt, for at jeg ikke skal bygge på et fremmed fundament, 15:21men ligesom der står skrevet:
De som der ikke er blevet forkyndt for om ham, vil se,
og de som ikke har hørt, vil forstå.

Rejseplaner

15:22Derfor er jeg også mange gange blevet forhindret i at komme til jer; 15:23men nu, da jeg ikke mere har lejlighed til at arbejde i disse egne, men har længtes efter at komme til jer i mange år, 15:24vil jeg komme til jer når jeg rejser til Spanien, for jeg håber at se jer på gennemrejsen og blive sendt videre af jer dertil når jeg først for en stund har stillet min længsel efter jer. 15:25Men nu rejser jeg til Jerusalem for at tjene de hellige. 15:26For Makedonien og Akaja har besluttet at samle ind til de fattige hellige i Jerusalem. 15:27Ja, de har besluttet det, og de skylder dem det, for når hedningerne har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at tjene dem med deres materielle goder. 15:28Når jeg da har fuldført dette og sikret dem denne frugt, vil jeg rejse via jer til Spanien, 15:29og jeg ved at når jeg kommer til jer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i dens fylde.

Opfordring til forbøn

15:30Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner til Gud for mig 15:31for at jeg kan blive befriet fra de ulydige i Judæa, og min hjælp til Jerusalem må blive accepteret af de hellige 15:32for at jeg ved Guds vilje kan komme med glæde til jer og finde hvile sammen med jer. 15:33Fredens Gud være med jer alle, amen.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023