Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 3

Jødens fortrin

3:1Hvad er da jødens fortrin, og hvad er omskærelsens gavn? 3:2Meget i enhver henseende. Først og fremmest nemlig at de er blevet betroet Guds ord. 3:3Hvad da? Hvis nogle var utro, vil deres utroskab da ophæve Guds troskab? 3:4Slet ikke! Men Gud skal vise sig som sandfærdig og ethvert menneske som en løgner, som der står skrevet:
for at du må kendes retfærdig når du taler,
og vinde når du dømmer.
3:5Men når vores uretfærdighed viser Guds troskab hvad skal vi da sige? Er Gud uretfærdig når han viser sin vrede? Jeg taler menneskeligt. 3:6Slet ikke! Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? 3:7Men når Guds sandfærdighed er blevet stor ved min løgnagtighed og til hans ære, hvorfor dømmes jeg fortsat som synder? 3:8Og skal vi ikke gøre det onde for at det gode kan komme, sådan som nogle spotter og hævder at vi siger? Dommen over dem er retfærdig!

Menneskehedens synd

3:9Hvad da? Har vi noget fortrin? Overhovedet ikke! For vi har forud anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd 3:10som der står skrevet:
Der er ingen retfærdig, ikke engang én,
3:11der er ingen forstandig,
Der er ingen der søger Gud.
3:12De kom alle på afveje, allesammen blev de fordærvede;
der er ingen der gør godt, ikke en eneste.
3:13En åben grav er deres strube,
med deres læber har de bedraget,
under deres læber er der slangegift;
3:14deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed,
3:15deres fødder er hurtige til at udgyde blod,
3:16ødelæggelse og elendighed er på deres veje,
3:17og fredens vej har de ikke kendt.
3:18Der er ikke gudsfrygt for deres øjne.
3:19Men vi ved at alt hvad loven siger, taler den til dem under loven for at enhver mund skal lukkes, og hele verden blive strafskyldig over for Gud, 3:20for på grund af lovgerninger vil intet menneske blive erklæret retfærdigt over for ham, for ved loven kommer erkendelse af synd.

Guds retfærdighed

3:21Men nu er Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, 3:22nemlig Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle som tror. For der er ikke forskel, 3:23for alle har syndet og mangler herligheden fra Gud, 3:24og de erklæres retfærdige gratis på grund af hans nåde ved løskøbelsen i Jesus Kristus. 3:25Ham viste Gud offentligt frem som en soning ved troen og ved hans blod for at bevise sin retfærdighed fordi han ved sin overbærenhed havde ladet de tidligere begåede synder passere, 3:26nemlig for at bevise sin retfærdighed i tiden nu, for at han kan være retfærdig netop som den der erklærer den der tror på Jesus, for retfærdig.

Guds enhed

3:27Hvor er da vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Gerningernes? Nej, men ved troens lov. 3:28For vi mener at et menneske erklæres retfærdig på grund af tro uden lovens gerninger. 3:29Eller er Gud alene jødernes Gud? Ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes, 3:30så sandt der er én Gud som vil erklære omskårne retfærdige på grund af tro og uomskårne ved tro. 3:31Ophæver vi da loven ved troen? Slet ikke, vi bekræfter tværtimod loven.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023