Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 12

12:1Jeg formaner jer altså, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. 12:2Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindets fornyelse, så I kan skønne hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne. 12:3For ved den nåde som er givet mig, siger jeg til enhver iblandt jer at han ikke skal tænke højere om sig selv end han bør tænke, men tænke med omtanke, efter det mål af tro som Gud har tildelt enhver. 12:4For ligesom vi har mange lemmer paa ét legeme, men lemmerne ikke alle har den samme funktion, 12:5sådan er vi mange ét legeme i Kristus, men hver for sig hinandens lemmer.
12:6Men fordi vi har forskellige nådegaver efter den nåde som er givet os, for eksempel profeti, da skal man bruge den i overenstemmelse troen; 12:7eller en tjeneste, da skal man tage vare på tjenesten; eller om nogen underviser, på undervisningen; 12:8eller om nogen formaner, på formaningen; den som uddeler, skal gøre det uden bagtanke; den som er forstander, skal være det med iver; den som øver barmhjertighed, skal gøre det med glæde! 12:9Kærligheden skal være oprigtig; afsky det onde, hold jer til det gode; 12:10vær i jeres broderkærlighed hinanden inderligt hengivne; overgå hinanden i at vise ære! 12:11Vær ikke tøvende i jeres iver; vær brændende i Ånden; tjen Herren; 12:12vær glade i håbet, udholdende i trængselen, vedholdende i bønnen! 12:13Involvér jer i de helliges nød; stræb efter gæstfrihed! 12:14Velsign dem som forfølger jer, velsign, og forband ikke! 12:15Glæd jer med de glade og græd med de grædende! 12:16Vær enige indbyrdes; stræb ikke efter de høje ting, men hold jer til det lave; anse ikke jer selv for kloge i jeres egne tanker! 12:17Gengæld ikke nogen ondt med ondt; stræb efter det der er godt over for alle mennesker! 12:18Dersom det er muligt — så vidt det står til jer — da hold fred med alle mennesker! 12:19Hævn ikke jer selv, I elskede, men giv plads for vreden; for der er skrevet: »Mig tilhører hævnen, jeg vil gengælde, siger Herren.« 12:20Men hvis din fjende sulter, giv ham mad; hvis han tørster, giv ham noget at drikke; for når du gør dette, vil du samle glødende kul på hans hoved. 12:21Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.01.2022