Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 12

Den troendes helligelse

12:1Jeg formaner jer da, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres kroppe som et levende, helligt og kærkomment offer for Gud; dette er jeres fornuftige gudstjeneste. 12:2Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved tankernes fornyelse så I kan vurdere hvad der er Guds vilje: Det gode, det kærkomne og fuldkomne.

Om nådegaver

12:3For jeg siger til enhver som er iblandt jer, ved den nåde som er blevet givet mig, at I ikke skal tænke højere om jer selv end I bør tænke, men I skal tænke forstandigt, svarende til det mål af tro Gud har tildelt enhver. 12:4For ligesom vi har mange lemmer på én krop, men alle lemmer har ikke samme funktion, 12:5således er vi mange én krop i Kristus, men hver for sig er vi hinandens lemmer. 12:6Vi har forskellige nådegaver efter den nåde som er blevet givet os, enten profeti, og den skal bruges i overensstemmelse med troen, 12:7eller tjeneste, og den skal bruges i tjenesten, eller den der underviser, skal gøre det i undervisningen, 12:8eller den der formaner, skal gøre det i formaningen, den der deler med andre, skal gøre det gavmildt, den der leder, skal gøre det med iver, og den der viser barmhjertighed, skal gøre det med glæde.

Om kærligheden til andre

12:9Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode, 12:10vær hinanden hengivne i broderkærlighed, gå foran med at vise hinanden respekt, 12:11vær ikke sløve i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren, 12:12vær glade i håbet, vær udholdende i trængslen, vær vedholdende i bønnen, 12:13hjælp de hellige i deres nød, stræb efter gæstfrihed. 12:14Velsign dem som forfølger jer, velsign og forband ikke. 12:15Vær glade med de glade, og græd med de grædende. 12:16Vær enige indbyrdes, stræb ikke efter det høje, men knyt jer til det ringe, vær ikke kloge i jer selv. 12:17Gengæld ingen ondt med ondt, vær opmærksomme på det gode i alle menneskers øjne, 12:18Hvis det er muligt for jer, så hold fred med alle mennesker, 12:19hævn jer ikke selv, elskede, men giv plads til vreden, for der står skrevet: »Hævnen hører mig til, jeg vil gengælde, siger Herren.« 12:20Men hvis din fjende sulter, så giv ham noget at spise; hvis han tørster, så giv ham noget at drikke, for når du gør dette, samler du gloende kul på hans hoved. 12:21Lad jer ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023