Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 7

Fri fra loven

7:1Eller ved I ikke, brødre – jeg taler jo til dem, der kender loven – at lover hersker over et menneske så længe det lever? 7:2For den gifte kvinde er ved loven bundet til manden mens han lever, men hvis manden dør, er hun løst fra loven der bandt hende til manden. 7:3Derfor skal hun kaldes en ægteskabsbryder hvis hun bliver gift med en anden mand mens manden lever, men hvis manden dør, er hun fri fra loven så hun ikke er en ægteskabsbryder hvis hun bliver gift med en anden mand. 7:4Derfor, mine brødre, er også I døde i relation til loven ved Kristi krop så I kan tilhøre en anden, nemlig han som er blevet oprejst fra de døde, for at vi kan bære frugt for Gud. 7:5For da vi var i kødet, var de syndige lidenskaber virksomme i vores lemmer ved loven så vi bar frugt for døden, 7:6men nu er vi blevet løst fra loven, da vi er døde i relation til det vi var blevet bundet af så vi kan tjene i Åndens nye liv og ikke i bogstavets gamle liv.

Loven og synden

7:7Hvad skal vi da sige? Er loven synd? Slet ikke! Men jeg kendte ikke til synden uden ved loven, for jeg vidste ikke af begæret uden at loven sagde: ”Du må ikke begære.” 7:8Men da synden fik en anledning, virkede den ved buddet enhver form for begær i mig, for uden lov er synden død. 7:9Men jeg levede engang uden lov, men da buddet kom, levede synden op, 7:10og jeg døde, og buddet, som skulle føre til liv, viste sig at føre til død. 7:11For da synden fik en anledning, bedrog den mig ved buddet og slog mig ihjel ved det. 7:12Altså er loven hellig, og buddet er helligt, retfærdigt og godt. 7:13Blev da det gode til død for mig? Slet ikke, men det var synden der blev til død for mig for at synden skulle vise sig som synd når den ved det gode virkede død for mig for at synden skulle blive overmåde syndig ved buddet.

Jeg’ets nederlag over for synden

7:14For vi ved at loven er åndelig, men jeg er kødelig, for jeg er solgt under synden. 7:15For jeg anerkender ikke det jeg udfører, for jeg praktiserer ikke det jeg vil, men jeg gør det jeg hader. 7:16Men når jeg gør det jeg ikke vil, så er jeg enig med loven i at den er god. 7:17Men nu er det ikke mig som udfører det jeg ikke vil, men synden som bor i mig. 7:18For jeg ved at i mig, det vil sige i mit kød, bor der ikke noget godt, for viljen til det gode ligger mig nær, men ikke udførelsen, 7:19for jeg gør ikke det gode jeg vil, men jeg praktiserer det onde jeg ikke vil. 7:20Men når jeg gør det jeg ikke vil, er det ikke mere mig som udfører det, men synden som bor i mig. 7:21Jeg finder altså at det er en regel for mig som vil gøre det gode, at det onde ligger mig nær, 7:22for jeg glæder mig over Guds lov ifølge det indre menneske, 7:23men jeg ser en anden magt i mine lemmer som fører krig mod loven i mine tanker, og som tager mig til fange ved syndens lov som er i mine lemmer. 7:24Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal befri mig fra dette dødens legeme? 7:25Men tak til Gud ved Jesus Kristus, vores Herre! Altså tjener jeg selv med tankerne Guds lov, men med kødet syndens lov.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023