Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 5

Forsoning med Gud

5:1Da vi altså er blevet erklæret retfærdige på grund af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. 5:2Ved ham har vi også på grund af troen fået adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håbet om Guds herlighed. 5:3Ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler fordi vi ved at trængslen virker udholdenhed, 5:4og udholdenheden virker prøvet troskab, og den prøvede troskab virker håb, 5:5og håbet skuffer ikke, for kærligheden fra Gud er blevet udgydt i vores hjerter ved Helligånden som er blevet givet os. 5:6For mens vi endnu var svage, døde Kristus til rette tid for ugudelige. 5:7Næppe vil nogen jo dø for en retfærdig. Ja! For en god person vil måske nogen vove at dø, 5:8men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. 5:9Altså, da vi nu er blevet erklæret retfærdige ved hans blod, vil vi meget mere blive frelst fra vreden ved ham. 5:10For når vi er blevet forsonet med Gud ved hans søns død mens vi var fjender, vil vi meget mere når vi er blevet forsonet, blive frelst ved hans liv. 5:11Og ikke alene det, vi er også stolte af Gud ved vores Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har modtaget forsoningen.

Adam og Kristus

5:12Derfor ligesom synden kom ind i verden ved ét menneske og døden ved synden, således kom døden til alle mennesker fordi de alle syndede. 5:13For der var synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke når der ingen lov er, 5:14men døden herskede også fra Adam til Moses over dem der ikke har syndet i lighed med Adams overtrædelse. Han er et forbillede på den der kommer. 5:15Men det er ikke på samme måde med nådegaven som med faldet, for når de mange døde ved den enes fald, så er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde kommet i overflod til de mange. 5:16Og gaven er ikke som dommen ved den ene da han syndede, for dommen førte fra én til fordømmelse, men nådegaven førte til retfærdighed da de mange var faldet. 5:17For når døden ved den enes fald herskede ved den ene, hvor meget mere vil da de som har modtaget nådens og retfærdighedsgavens overflod, herske i livet ved den ene, Jesus Kristus. 5:18Altså, ligesom det ved den enes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, således blev det også ved den enes retfærdighed til retfærdighed til liv for alle mennesker; 5:19for ligesom de mange blev indsat som syndere ved det ene menneskes ulydighed, således vil de mange blive indsat som retfærdige ved den enes lydighed. 5:20Men loven kom til for at gøre faldet større; men hvor synden blev større, blev nåden endnu større 5:21for at ligesom synden har hersket ved døden, således vil også nåden herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vores Herre.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023