Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 6

6:3Eller ved I ikke at alle vi som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? 6:4Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi vandre i et nyt liv. 6:5For er vi sammenvoksede med ham ved en død der ligner hans, skal vi også være det ved opstandelsen 6:6idet vi erkender dette: at vores gamle menneske blev korsfæstet med ham for at syndens legeme skulle blive tilintetgjort for at vi ikke mere skulle trælle for synden. 6:7For den som er død, er retfærdiggjort fra synden. 6:8Men dersom vi er døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham 6:9fordi vi ved at Kristus, efter at være oprejst fra de døde, ikke mere dør; døden hersker ikke mere over ham. 6:10For sin død døde han én gang for alle for synden; men sit liv lever han for Gud. 6:11Således skal også I anse jer selv for døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
6:19Jeg taler på menneskelig vis på grund af jeres køds skrøbelighed. For ligesom I stillede jeres lemmer til rådighed som trælle for urenheden og lovløsheden til lovløshed, således skal I nu stille jeres lemmer til rådighed som trælle for retfærdigheden til helliggørelse! 6:20For da I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. 6:21Hvilken slags frugt havde I da dengang? Ting som I nu skammer jer over; det de fører til, er jo død. 6:22Men nu da I er blevet frigjorte fra synden og er blevet trælle for Gud, har I jeres frugt i helliggørelse, og det fører til evigt liv; 6:23for syndens løn er død, men Guds nådegave er et evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 23.02.2022