Den Frie Bibel

Paulus’ brev til romerne, kapitel 6

Dåben

6:1Hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden for at nåden kan blive større? 6:2Slet ikke! Hvordan kan vi som er døde i relation til synden, fortsat leve i den? 6:3Eller er I uvidende om at alle vi som er blevet døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? 6:4Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden for at vi, ligesom Kristus er blevet oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, også skal leve et nyt liv. 6:5For når vi er blevet forenet med hans døds skikkelse, skal vi også blive forenet med hans opstandelses skikkelse. 6:6Vi ved at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham for at syndens krop skulle blive tilintetgjort, så vi ikke mere skal tjene synden. 6:7For den der er død, er blevet befriet fra synden. 6:8Men når vi er døde sammen med Kristus, tror vi at vi også skal leve sammen med ham 6:9fordi vi ved at Kristus, efter at han er blevet oprejst fra de døde, ikke mere dør; døden hersker ikke mere over ham. 6:10For den død han døde, døde han en gang for altid i relation til synden; og det liv han lever, lever han for Gud. 6:11Således skal også I betragte jer selv som døde i relation til synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Stil jer til rådighed for Gud

6:12Derfor, lad ikke synden herske i jeres dødelige legeme så I adlyder dens lyster, 6:13stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdigheds våben, men stil jer selv til rådighed for Gud som nogle der er blevet gjort levende fra de døde, og stil jeres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds våben. 6:14For synden skal ikke herske over jer, for I er ikke under lov, men under nåde. 6:15Hvad da? Skal vi synde fordi vi ikke er under lov, men under nåde? Slet ikke! 6:16Ved I ikke at I er slaver for den I stiller jer selv til rådighed for som lydige slaver, ja, I er slaver for den I adlyder, enten syndens slaver, og det fører til død, eller lydighedens slaver, og det fører til retfærdighed? 6:17Men tak til Gud fordi I var syndens slaver, men blev lydige af hjertet mod den læreform I blev overgivet til. 6:18Men efter at I er blevet befriet fra synden, er I blevet slaver for retfærdigheden. 6:19Jeg taler menneskeligt på grund af jeres køds svaghed. For ligesom I har stillet jeres lemmer til rådighed som slaver for urenheden og lovløsheden så det førte til lovløshed, således har I nu stillet jeres lemmer til rådighed som slaver for retfærdigheden så det fører til helligelse. 6:20For da I var syndens slaver, var I frie i forhold til retfærdigheden. 6:21Hvilken frugt havde I da dengang? Frugter I nu skammer jer over, og som ender med døden. 6:22Men da I nu er blevet befriet fra synden og er blevet tjenere for Gud, har I jeres frugt til helligelse, og som ender med evigt liv. 6:23For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vores Herre.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 20.12.2023