Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 12

12:1Jeg formaner jer altså, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. 12:2Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindets fornyelse, så I kan skønne hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne. 12:3For ved den nåde som er givet mig, siger jeg til enhver iblandt jer at han ikke skal tænke højere om sig selv end han bør tænke, men tænke med omtanke, efter det mål af tro som Gud har tildelt enhver. 12:4For ligesom vi har mange lemmer paa ét legeme, men lemmerne ikke alle har den samme funktion, 12:5sådan er vi mange ét legeme i Kristus, men hver for sig hinandens lemmer.
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.01.2022