Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 12

12:6Men fordi vi har forskellige nådegaver efter den nåde som er givet os, for eksempel profeti, da skal man bruge den i overenstemmelse troen; 12:7eller en tjeneste, da skal man tage vare på tjenesten; eller om nogen underviser, på undervisningen; 12:8eller om nogen formaner, på formaningen; den som uddeler, skal gøre det uden bagtanke; den som er forstander, skal være det med iver; den som øver barmhjertighed, skal gøre det med glæde! 12:9Kærligheden skal være oprigtig; afsky det onde, hold jer til det gode; 12:10vær i jeres broderkærlighed hinanden inderligt hengivne; overgå hinanden i at vise ære! 12:11Vær ikke tøvende i jeres iver; vær brændende i Ånden; tjen Herren; 12:12vær glade i håbet, udholdende i trængselen, vedholdende i bønnen! 12:13Involvér jer i de helliges nød; stræb efter gæstfrihed! 12:14Velsign dem som forfølger jer, velsign, og forband ikke! 12:15Glæd jer med de glade og græd med de grædende! 12:16Vær enige indbyrdes; stræb ikke efter de høje ting, men hold jer til det lave; anse ikke jer selv for kloge i jeres egne tanker!
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.01.2022