Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 15

15:4For alt hvad der hidtil er skrevet, er skrevet for at vi skulle lære af det, for at vi kan fastholde håbet ved den udholdenhed og trøst som skrifterne giver. 15:5Må udholdenhedens og trøstens Gud give jer at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, 15:6for at I enigt med én mund kan prise Gud og vor Herres Jesu Kristi far. 15:7Tag derfor imod hinanden, ligesom også Kristus har taget imod os til Guds ære.
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 22.11.2021