Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 6

6:3Eller ved I ikke at alle vi som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? 6:4Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi vandre i et nyt liv. 6:5For er vi sammenvoksede med ham ved en død der ligner hans, skal vi også være det ved opstandelsen 6:6idet vi erkender dette: at vores gamle menneske blev korsfæstet med ham for at syndens legeme skulle blive tilintetgjort for at vi ikke mere skulle trælle for synden. 6:7For den som er død, er retfærdiggjort fra synden. 6:8Men dersom vi er døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham 6:9fordi vi ved at Kristus, efter at være oprejst fra de døde, ikke mere dør; døden hersker ikke mere over ham. 6:10For sin død døde han én gang for alle for synden; men sit liv lever han for Gud. 6:11Således skal også I anse jer selv for døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
          

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Vælg kapitel

6 8 11 12 13 15

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 23.02.2022