Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 12

Jerusalem angribes, men Gud forsvarer sit folk

12:1Et profetudsagn
HERRENS ord om Israel. Et udsagn af HERREN, han som udstrækker himmelen og grundfæster jorden; som former menneskets ånd inden i det. 12:2Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle omkringliggende folk; også Juda skal belejres når Jerusalem belejres.
12:3Det skal ske på den dag, at jeg vil gøre Jerusalem til en tung sten for alle folkene; alle som vil løfte den, vil komme slemt til skade. Og alle jordens folkeslag vil samle sig imod den.
12:4På den dag, siger HERREN, vil jeg slå alle hestene med vanvid og deres ryttere med vanvid. Jeg vil åbne mine øjne mod Judas hus, og alle folkenes heste vil jeg slå med blindhed. 12:5Da skal Judas ledere sige i deres hjerte: »Jerusalems indbyggere er mig til styrke ved Hærskarers HERRE, deres Gud.«.
12:6På den dag vil jeg gøre Judas fyrster til et ildbækken blandt træ; til en fakkel blandt neg. Og de skal fortære til højre og venstre; alle folkene omkring sig. Men Jerusalem skal forblive på sit sted, i Jerusalem. 12:7HERREN skal frelse Judas telte først for at Davids hus’ herlighed og Jerusalems indbyggeres herlighed ikke skal hæve sig over Juda.
12:8På den dag skal HERREN beskytte Jerusalems indbyggere, og den som er skrøbelig iblandt dem, skal på den dag være som David. Davids hus skal være som Gud; som HERRENS engel foran dem.

Gud udgyder nådens og bønnens ånd

12:9Det skal ske på den dag at jeg agter at ødelægge alle de folkeslag som kommer imod Jerusalem. 12:10Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham som de har gennemboret. Og de skal sørge over ham som over det eneste barn og klage bitterligt over ham, som man klager bitterligt over den førstefødte. 12:11På den dag skal sorgen blive stor i Jerusalem som sorgen over Hadad-Rimmon i Megiddos dal. 12:12Landet skal sørge, hver slægt for sig; Davids hus’ slægt for sig og deres kvinder for sig; Nathans hus’ slægt for sig og deres kvinder for sig; 12:13Levis hus’ slægt for sig og deres kvinder for sig; Shim’is slægt for sig og deres kvinder for sig; 12:14alle de øvrige slægter, hver slægt for sig og deres kvinder for sig.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.08.2016