Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 8

Jerusalem og templet skal genopbygges

8:1Hærskarers ord kom til mig:
8:2Således siger Hærskarers :
»Jeg har en stor nidkærhed for Zion;
med stor vrede er jeg nidkær for den.«
8:3Således siger Hærskarers :
»Jeg vender tilbage til Zion og vil bo midt i Jerusalem.
Jerusalem skal kaldes Sandhedens by,
og Hærskarers bjerg Hellighedens bjerg.«
8:4Således siger Hærskarers :
»Der skal på ny sidde gamle mænd og gamle kvinder i Jerusalems gader,
hver med sin stok i hånden på grund af deres høje alder.
8:5Byens gader skal være fulde af unge drenge og piger,
som leger i dens gader.«
8:6Således siger Hærskarers :
»Selv hvis det skulle være for utroligt[1]Det hebraiske ord for utroligt kan også oversættes med forunderligt. for dette folks rest i de dage,
skulle det så også være for utroligt for mig?« siger Hærskarers .
8:7Således siger Hærskarers :
»Se, jeg frelser mit folk fra solopgangens land og fra solnedgangens land.
8:8Jeg vil bringe dem hjem, og de skal bo midt i Jerusalem.
De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i sandhed og retfærdighed.«
8:9Således siger Hærskarers :
»Gør jeres hænder stærke,[a]Udtrykket kan både forstås bogstaveligt som en opmuntring til det fysiske arbejde med templets genopbyggelse, eller mere billedligt som en hebraisk udtryksform om at være modig. I som i disse dage hører disse ord af de profeter,
som var der den dag, da grundvolden til Hærskarers hus blev lagt, så templet kunne bygges.
8:10For før de dage fik mennesker og dyr ingen belønning.
For den rejsende[2]Ordret »den som drog ud og drog ind«. var der ingen fred for fjenden.
Jeg lod mennesker have frit spil[b]Det hebraiske ord šallaḥ kan både betyde sende og slippe fri. mod hinanden.
8:11Men nu vil jeg ikke være over for dette folk som i gamle dage, siger Hærskarers ,
for fredens frø[c]Det hebraiske zera hashalom kan også oversættes med »såning af fred«, hvilket gør, at »vintræet« ikke forstås som apposition: »For der vil være såning af fred. Vintræet skal give…«., vintræet, skal give sin frugt,
jorden sin afgrøde og himlen sin dug.
Jeg vil lade dette folks rest arve alle disse ting.
8:13Ligesom I af Judas hus og Israels hus var en forbandelse blandt folkeslagene,
sådan vil jeg nu frelse jer, så I bliver til en velsignelse.
Frygt ikke! Gør jeres hænder stærke!«
8:14For således siger Hærskarers :
»Ligesom jeg planlagde at gøre ondt, da jeres forfædre gjorde mig vred, siger Hærskarers , og jeg ikke fortrød det,
8:15sådan har jeg tænkt at gøre godt i disse dage mod Jerusalem og Judas hus. Frygt ikke!
8:16Dette er de ting, som I skal gøre:
Tal sandt, kun sandt[d]I mange oversættelser udelades sætningens andet emet, men det kan også som her forstås som en intensivering af at tale sandt., over for hinanden,
og fæld fuldkomne domme[e]Ordet šālôm i grundteksten kan forstås som domme, der fører til fred, eller som fuldkomne domme, eftersom šālôm også indeholder betydningen af det perfekte og fuldkomne. i jeres byporte.
8:17Tænk ikke ondt imod hinanden i jeres hjerter og elsk ikke løgnen[3]Ordret betyder det »den falske ed«.,
for alle disse ting hader jeg,« siger .

Faste skal blive til fest

8:18Hærskarers ord kom til mig:
8:19Således siger Hærskarers :
»Fasten i den fjerde måned, den femte måned, den syvende måned og i den tiende måned skal blive til fryd og glæde og til dejlige højtider for Judas hus.
Men elsk sandhed og fred!«
8:20Således siger Hærskarers :
»På ny skal det ske, at folkeslag og mange byers indbyggere skal komme,
8:21og den ene bys indbyggere skal gå til den anden og sige:
›Lad os gå hen og søge gunst og opsøge Hærskarers
også jeg vil gå.‹
8:22Og mange folk og mægtige folkeslag skal komme for at opsøge Hærskarers i Jerusalem
og søge gunst.«
8:23Således siger Hærskarers :
»I de dage skal ti mænd af alle folkeslags tungemål gribe fat i en judæisk mands kappeflig og sige:
›Lad os gå med jer, for vi hørt, at Gud er med jer!‹«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 11.05.2017