Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 8

Jerusalem og templet skal genopbygges

8:1Hærskarers HERRES ord kom til mig:
8:2Således siger Hærskarers HERRE:
»Jeg har en stor nidkærhed for Zion;
med stor vrede er jeg nidkær for den.«
8:3Således siger Hærskarers HERRE:
»Jeg vender tilbage til Zion og vil bo midt i Jerusalem.
Jerusalem skal kaldes Sandhedens by,
og Hærskarers HERRES bjerg Hellighedens bjerg.«
8:4Således siger Hærskarers HERRE:
»Der skal på ny sidde gamle mænd og gamle kvinder i Jerusalems gader,
hver med sin stok i hånden på grund af deres høje alder.
8:5Byens gader skal være fulde af unge drenge og piger,
som leger i dens gader.«
8:6Således siger Hærskarers HERRE:
»Selv hvis det skulle være for utroligt for dette folks rest i de dage,
skulle det så også være for utroligt for mig?« siger Hærskarers HERRE.
8:7Således siger Hærskarers HERRE:
»Se, jeg frelser mit folk fra solopgangens land og fra solnedgangens land.
8:8Jeg vil bringe dem hjem, og de skal bo midt i Jerusalem.
De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i sandhed og retfærdighed.«
8:9Således siger Hærskarers HERRE:
»Gør jeres hænder stærke, I som i disse dage hører disse ord af de profeter,
som var der den dag, da grundvolden til Hærskarers HERRES hus blev lagt, så templet kunne bygges.
8:10For før de dage fik mennesker og dyr ingen belønning.
For den rejsende var der ingen fred for fjenden.
Jeg lod mennesker have frit spil mod hinanden.
8:11Men nu vil jeg ikke være over for dette folk som i gamle dage, siger Hærskarers HERRE,
for fredens frø, vintræet, skal give sin frugt,
jorden sin afgrøde og himlen sin dug.
Jeg vil lade dette folks rest arve alle disse ting.
8:13Ligesom I af Judas hus og Israels hus var en forbandelse blandt folkeslagene,
sådan vil jeg nu frelse jer, så I bliver til en velsignelse.
Frygt ikke! Gør jeres hænder stærke!«
8:14For således siger Hærskarers HERRE:
»Ligesom jeg planlagde at gøre ondt, da jeres forfædre gjorde mig vred, siger Hærskarers HERRE, og jeg ikke fortrød det,
8:15sådan har jeg tænkt at gøre godt i disse dage mod Jerusalem og Judas hus. Frygt ikke!
8:16Dette er de ting, som I skal gøre:
Tal sandt, kun sandt, over for hinanden,
og fæld fuldkomne domme i jeres byporte.
8:17Tænk ikke ondt imod hinanden i jeres hjerter og elsk ikke løgnen,
for alle disse ting hader jeg,« siger HERREN.

Faste skal blive til fest

8:18Hærskarers HERRES ord kom til mig:
8:19Således siger Hærskarers HERRE:
»Fasten i den fjerde måned, den femte måned, den syvende måned og i den tiende måned skal blive til fryd og glæde og til dejlige højtider for Judas hus.
Men elsk sandhed og fred!«
8:20Således siger Hærskarers HERRE:
»På ny skal det ske, at folkeslag og mange byers indbyggere skal komme,
8:21og den ene bys indbyggere skal gå til den anden og sige:
›Lad os gå hen og søge HERRENS gunst og opsøge Hærskarers HERRE
også jeg vil gå.‹
8:22Og mange folk og mægtige folkeslag skal komme for at opsøge Hærskarers HERRE i Jerusalem
og søge HERRENS gunst.«
8:23Således siger Hærskarers HERRE:
»I de dage skal ti mænd af alle folkeslags tungemål gribe fat i en judæisk mands kappeflig og sige:
›Lad os gå med jer, for vi hørt, at Gud er med jer!‹«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 11.05.2017