Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 7

Faste og lydighed

7:1I kong Darius’ fjerde år[1]regeringsår. på den fjerde dag i den niende måned, kislev, kom ord til Zakarias.
7:2Betel havde sendt Sar-ezer, Regem-Melek og hans mænd[a]Der er forskellige fortolkninger af, hvordan Betel skal forstås i sammenhæng med de andre navne. Nogle mener, at Betel lægger sig til Sar-Ezer som et sammensat navn. Andre foreslår, at Betel er subjekt, og at personnavnene lægger sig som appositioner til Betel. Andre igen foreslår, at Betel er subjekt, og personnavnene er objekter. Fordelen er, at verbet får et objekt, men normalt ville man forvente en eksplicit objekt-markør i teksten, hvilket her ikke er tilfældet. for at søge gunst,[b]»at søge gunst« bygger på en tanke om, at er den himmelske konge, man kan søge audiens hos og komme med et ydmygt ønske. Samme ord bruges to gange i Zak 8,21-22. 7:3idet de skulle sige til præsterne, som var ved Hærskarers hus, og til profeterne: »Skal vi[c]Ordret »jeg« som dog må forstås kollektivt. mon græde i den femte måned og være afholdende, som vi har gjort i så mange år nu?«
7:4Da kom Hærskarers ord til mig: 7:5»Sig til hele folket i landet og til præsterne: ›Når I har fastet og sørget i den femte og syvende måned i halvfjerds år, har I da virkelig fastet for mig? 7:6Og når I spiser, og når I drikker, er det så ikke jer, som spiser, og jer, som drikker? 7:7Husker I ikke de ord, som forkyndte ved de tidlige profeter, da Jerusalem var beboet og rolig med dens omkringliggende byer, og da sydlandet og lavlandet var beboede?‹«
7:8Og ord kom til Zakarias:
7:9»Således sagde Hærskarers :
›Døm sande domme og vis trofast kærlighed og barmhjertighed mod hinanden.
7:10Undertryk ikke enken eller den faderløse,
den fremmede eller den fattige,
og planlæg ikke ondt imod hinanden i jeres hjerter!‹
7:11Men de nægtede at høre efter. De vendte ryggen til og gjorde deres ører døve, så de ikke hørte noget. 7:12De gjorde deres hjerter hårde som diamant for ikke at høre loven og ordene, som Hærskarers sendte ved sin ånd gennem de tidligere profeter. Derfor kom der en stor vrede fra Hærskarers . 7:13Og ligesom han råbte, uden at de hørte, sådan råbte de, uden at jeg hørte, sagde Hærskarers . 7:14Jeg bortdrev dem som ved en storm blandt alle de folkeslag, de ikke kendte til, og landet blev til ødelagt bag dem, sådan at ingen går igennem det, hverken frem eller tilbage. De gjorde det herlige land til en ødemark.«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.08.2016