Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 9

felttog og genoprettelsen af Davidsriget

9:1Et profetudsagn.
ord[a]Syntaksen er omdiskuteret. Generelt oversættes det enten med » ords profeti over Hadraks land« (fx den danske oversættelse fra 1871) eller opdeles i overskriften for hele afsnittet »Et profetudsagn« og første sætning i afsnittet » ord er i Hadraks land«. er i Hadraks land;
Damaskus er dets hvilested
– for øjne hviler på menneskeheden
og på alle Israels stammer –[b]Verset er vanskeligt at oversætte. Ordret står der »For er menneskets øje«. Det kan forstås som både en subjektiv genitiv »Menneskets øje er på « eller som en objektiv genitiv » er øjet på mennesket« eller mere mundret » øje er på mennesket«.
9:2og også Hamat, som grænser op til det,
og Tyrus og Sidon; på trods af deres store visdom.
9:3Tyrus byggede sig en fæstning;
opdyngede sølv som støv
og guld som gadens mudder.
9:4Men se, skal indtage den
og smide dens rigdomme[1]Eller »fæstning«. i havet.
9:5Ashkalon skal se det og blive bange,
Gaza skal blive rædselsslagen
og ligeså Ekron, for dens håb er blevet til skamme.
Gazas konge skal omkomme,
Ashkalon skal ikke regeres,[c]En anden mulighed er »Ashkalon skal ikke bebos«, fordi det hebraiske yāšav både kan betyde »bo« eller »sidde« (på en trone).
9:6og i Ashdod skal en bastard sidde på tronen.[d]Ordret »En bastard skal sidde/bo i Ashdod«. Bastard behøver ikke forstås biologisk, men kan forstås bredere som korrupt, og sammenhængen med vers 5 kunne tyde på, at der er tale om en konge.
Jeg vil udrydde filistrenes hovmod.
9:7Jeg vil fjerne blodet fra hans mund;
afskyelighederne fra hans tænder.
Og han skal efterlades til vores Gud;
han skal være som en høvding i Juda,
og Ekron som en jebusit.
9:8Jeg vil slå lejr foran mit hus;
som en fæstning imod dem, der drager i krig.[2]Ordret »dem der drager ud og vender hjem«.
Så skal ingen længere rykke ud imod dem,
for nu har jeg set med mine egne øjne.

Kongen kommer

9:9Bryd ud i jubel, Zions datter!
Råb af glæde, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til dig,
han er retfærdig og sejrrig,
fattig[3]Eller ydmyg. og ridende på et æsel;
på en æselhoppes føl.
9:10Jeg vil udrydde stridsvognene i Efraim;
hestene i Jerusalem;
krigsbuen skal udryddes.
Han skal forkynde fred til folkeslagene,
og hans herredømme skal være fra hav til hav;
fra floden indtil jordens ender.

frelser sit folk

9:11Og du, på grund af dit pagtsblod
vil jeg slippe dine fanger løs
fra en cisterne, hvor der ikke er vand i.
9:12Vend tilbage til fæstningen,
I fanger som har håb!
Også i dag forkynder jeg:
jeg vil gengælde dig dobbelt.
9:13For jeg spænder Juda
og lægger Efraim på buen;
jeg opildner dine sønner, Zion,
imod dine sønner, Grækenland;
jeg bruger dig som en krigers sværd.
9:14 vil komme til syne over dem,
og hans pil skal fare ud som lynet;
den Herre skal støde i hornet
og gå frem i stormene fra syd.
9:15Hærskarers skal beskytte dem,
og de skal æde, nedtrampe slyngesten,
drikke og brøle som berusede,[4]Ordret »som af vin«.
og de skal søles til[5]Ordret »fyldes af«. som offerskålen; som alterets hjørner.
9:16 deres Gud skal frelse dem på den dag
som sit folks hjord,
for de er som ædle sten,[6]Ordret »en (konge)krones sten«.
der funkler over hans land.
9:17For hvor er det godt,
og hvor er det skønt!
Korn får unge mænd
og vin unge kvinder til at blomstre.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.08.2016