Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 6

Synet om de fire stridsvogne

6:1Jeg løftede atter mine øjne og så fire vogne, som kom til syne[a]yaṣaˀ betyder oftest »går ud«, men dækker et bredt betydningsspektrum. I denne sammenhæng giver det mest mening at forstå det som noget, som kommer til syne. Ordet forekommer i øvrigt syv gange mellem v. 1-8: v. 1, 5, 6 (x 3), 7, 8. I denne oversættelse er ordet oversat forskelligt fra vers til vers. mellem de to bjerge. Bjergene var kobberbjerge. 6:2For den første vogn var der røde heste, for den anden vogn sorte heste, for den tredje vogn hvide heste, og for den fjerde vogn spraglede heste; det var stærke dyr.[b]1871-oversættelsen knytter »stærke« til de spraglede heste, men i v. 7 bruges samme ord som en fælles betegnelse for alle heste. 6:4Jeg sagde til englen, som talte med mig: »Hvad betyder det, min herre?« 6:5Og englen svarede: »Det er himlens fire vinde, som går ud, efter at de har stået foran hele jordens herre. 6:6Hvad angår vognen med de sorte heste, så går de ud imod nordens land, og de hvide er gået ud efter dem. De spraglede er gået ud imod sydens land.« 6:7De stærke gik frem, og de var ivrige efter at komme afsted og drage rundt på jorden. Han sagde: »Gå, drag rundt på jorden!« Så drog de rundt på jorden. 6:8Da råbte han til mig: »Se, de som drager mod nordens land, har bragt min Ånd til hvile i nordens land.«[c]Afhængigt af, om man forstår sætningen, som noget der angår datid eller fremtid, giver det forskellige tolkninger. Verbet er dog i perfektiv, hvilket taler for at forstå det som datid.

Kronen og templet

6:9 ord kom til mig: 6:10»Tag fra de landflygtige – Heldaj, Tobija og Jedaja – og gå samme dag ind i Josijas’, Sefanjas søns, hus, hvor de er kommet til fra Babel. 6:11Ja, tag sølv og guld og lav en krone[1]I grundteksten står der kroner i flertal, men i vers 14 er det efterfulgt af et verbum i ental, så der er sandsynligvis tale om blot én krone.. Sæt den på ypperstepræsten Josvas, Josadaks søns, hoved, 6:12og sig til ham: ›Således siger Hærskarers : Se, en mand ved navn Semak[2]Semak betyder »spire«, men er her beholdt som et navn eller en titel. skal skyde frem fra sit sted, og han skal bygge tempel. 6:13Han skal bygge tempel, og han skal have kongeværdighed. Han skal sidde og herske på sin trone, og han skal være præst på sin trone.[d]En anden mulighed er »en præst skal sidde på sin trone«. Imellem dem skal der være fredsråd.[e]Det er vanskeligt at afgøre, om der er tænkt på to personer – en konge og en præst – eller om det er én person, der deler begge titler. Semak-titlen taler for sidste mulighed, mens sidste del af sætningen taler for, at der er to forskellige personer. 6:14Kronen skal være i templet som en påmindelse for Helem, Tobija, Jedaja og Hen, Sefanjas søn. 6:15Fra det fjerne skal man komme og bygge på tempel, og så skal I vide, at Hærskarers har sendt mig til jer. Dette skal ske, hvis I flittigt hører på , jeres Guds, stemme.‹«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.06.2018