Den Frie Bibel

Zakarias’ Bog, kapitel 5

Synet om den flyvende skriftrulle

5:1Jeg løftede atter mine øjne og fik øje på en flyvende skriftrulle. 5:2Han sagde til mig: »Hvad ser du?« og jeg sagde: »Jeg ser en flyvende skriftrulle. Dens længde er tyve alen, og dens bredde er 10 alen.«[1]En alen svarer til cirka 50 cm. 5:3Da sagde han til mig: »Dette er den forbandelse, som udgår over hele landet, for enhver der stjæler, skal i henhold til den udryddes herfra, og enhver som sværger, skal i henhold til den udryddes derfra. 5:4Jeg lod den udgå, siger Hærskarers , og den skal komme til tyvens hus og huset hos den som sværger falsk ved mit navn. Den skal blive natten over i hans hus og fortære det; både dets tømmer og dets sten.«

Synet om kvinden i efaen

5:5Englen, som talte med mig, gik frem og sagde til mig: »Løft dine øjne og se hvad det er som kommer til syne[a]yaṣaˀ betyder oftest »går ud«, men dækker et bredt betydningsspektrum. I denne sammenhæng giver det mest mening at forstå det som noget, som kommer til syne. 5:6Jeg sagde: »Hvad er det?« og han sagde: »Dette er den efa,[2]En efa er et målebæger, der ofte blev brugt til at måle korn op med. En efa svarer til cirka 23 liter. som er kommet til syne.« Og han sagde: »Dette er deres øjne[b]Enkelte manuskripter, herunder LXX, har »ondskab«, der på hebraisk næsten er identisk med »øjne«. Men det er til gengæld svært at forklare, hvorfor en skribent skulle have rettet fra »ondskab« til »øjne«, så »øjne« er sandsynligvis det originale. Det kan også oversættes i retning af »udseende«, hvormed efaen forstås som ugudelighedens udseende. i hele landet.« 5:7Og se, et låg af bly blev løftet op, og der var en kvinde, der sad midt i efaen. 5:8Han sagde: »Dette er ugudeligheden,« og han kastede hende ned i efaen og kastede blyvægten for dens åbning. 5:9Jeg løftede mine øjne og så to kvinder komme til syne. Der var vind i deres vinger, og de havde vinger som storkevinger. De løftede efaen op mellem jorden og himlen. 5:10Jeg sagde til englen, som talte med mig: »Hvor fører de efaen hen?« 5:11: Og han sagde til mig: »Hen for at bygge et hus til hende i landet Sinear,[3]Sinear er et andet navn for Babylon. så hun kan sættes der på sit sted, når det er opført.«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.08.2016