Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 13

Abram og Lot komme tilbage til Bethel, 1-4; for den Trættes Skyld, som kom imellem deres Hyrder, skilles de ad, og Lot drager til Sodoma, 5-13; Gud stadfæster sine Forjættelser til Abram, som drager til Hebron, 14-18.

13:1Og Abram drog op af Ægypten, han og hans Hustru og alt det, han havde, og Lot med ham, mod Sønden. 13:2Og Abram var meget rig paa Fæ, paa Sølv og paa Guld. 13:3Og han drog paa sine Rejser fra Sønden og indtil Bethel, indtil det Sted, hvor hans Telt var i Begyndelsen, imellem Bethel og imellem Ai, 13:4til det Alters Sted, som han havde gjort der i Førstningen; og Abram paakaldte der Herrens Navn.
13:5Men og Lot, som vandrede med Abram, havde Faar og Fæ og Telte. 13:6Og Landet kunde ikke bære dem, at de kunde bo hos hverandre; thi deres Ejendom var megen, saa de kunde ikke bo tilsammen. 13:7Og der var Trætte imellem Abrams Fæhyrder og imellem Lots Fæhyrder; og der boede den Gang Kananiter og Feresiter i Landet. 13:8Og Abram sagde til Lot: Kære, lad der ikke være Trætte imellem mig og imellem dig, og imellem mine Hyrder og imellem dine Hyrder; thi vi ere jo Brødre. 13:9Er ikke det ganske Land for dig? Kære, skil dig fra mig; dersom du vil til den venstre Side, da vil jeg fare til den højre, og dersom du vil til den højre, da vil jeg fare til den venstre. 13:10Og Lot opløftede sine Øjne, og saa den ganske Slette ved Jordanen, thi den var vandrig overalt; førend Herren fordærvede Sodoma og Gomorra, var den som Herrens Have, som Ægyptens Land, henimod Zoar. 13:11Og Lot udvalgte sig hele Sletten ved Jordanen, og Lot drog Øster paa: den ene fra den anden. 13:12Abram boede i Kanaans Land, og Lot boede i Stæderne paa Sletten og opslog Telte indtil Sodoma. 13:13Og de Mænd i Sodoma vare onde, og de syndede saare mod Herren.
13:14Og Herren sagde til Abram, efter at Lot var skilt fra ham: Kære, opløft dine Øjne; og se fra det Sted, hvor du er, mod Norden og mod Sønden og mod Østen og mod Vesten. 13:15Thi alt det Land, som du ser, det vil jeg give dig og dit Afkom evindeligen. 13:16Og jeg vil gøre dit Afkom som Støv paa Jorden; dersom nogen kan tælle Støvet paa Jorden, da skal ogsaa dit Afkom tælles. 13:17Staa op, vandre igennem Landet, i dets Længde og i dets Bredde; thi dig vil jeg give det. 13:18Saa opslog Abram Telt og kom og boede i Mamre Lund, som er i Hebron, og byggede der Herren et Alter.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.