Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 16

Sarai er ufrugtbar; Abram gaar efter hendes Raad ind til hendes Pige Hagar, 1-3; hun bliver frugtsommelig, foragter Sarai, tugtes, flyr, 4-6; Herrens Engel straffer og formaner hende, taler om hendes Søn Ismaels Fødsel, 7-12; hun erkender Herrens Naade, gaar tilbage og føder Ismael, 13-16.

16:1Og Sarai, Abrams Hustru, fødte ham ikke Børn; men hun havde en ægyptisk Pige, og hendes Navn var Hagar. 16:2Og Sarai sagde til Abram: Se nu, Herren har tillukket mig, at jeg kan ikke føde; kære, gak til min Pige, maaske jeg kunde bygges ved hende; og Abram lød Sarais Røst. 16:3Saa tog Sarai, Abrams Hustru, Hagar, sin ægyptiske Pige, efter Udløbet af de ti Aar, Abram havde boet i Kanaans Land, og hun gav Abram sin Mand hende til hans Hustru.
16:4Og han gik til Hagar, og hun undfik; der hun saa, at hun havde undfanget, da blev hendes Frue ringeagtet af hende. 16:5Da sagde Sarai til Abram: Den Uret sker mig formedelst dig; jeg har givet min Pige i din Favn, og hun ser, at hun har undfanget, og jeg er ringeagtet af hende; Herren skal dømme imellem mig og imellem dig. 16:6Da sagde Abram til Sarai: Se, din Pige er i din Haand, gør med hende, som dig godt synes; og Sarai ydmygede hende, saa flyede hun fra hendes Aasyn.
16:7Men Herrens Engel fandt hende ved en Vandkilde i Ørken, ved den Kilde paa Vejen til Sur. 16:8Og han sagde: Hagar, Sarai’ Pige, hvorfra kommer du, og hvorhen gaar du? og hun sagde: Jeg flyr fra min Frue Sarai’ Aasyn. 16:9Og Herrens Engel sagde til hende: Gak tilbage til din Frue, og ydmyg dig under hendes Hænder. 16:10Og Herrens Engel sagde til hende: Jeg vil gøre dit Afkom meget mangfoldigt, og det skal ikke tælles for Mangfoldighed. 16:11Og Herrens Engel sagde fremdeles til hende: Se, du er frugtsommelig og skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Ismael, fordi Herren har hørt din Modgang. 16:12Og han skal blive et vildt Menneske, hans Haand skal være imod hver, og hvers Haand imod ham, og han skal bo Østen for alle sine Brødre.
16:13Og hun kaldte Herrens Navn, som talede med hende: „Du mit Syns Gud“; thi hun sagde: Mon jeg her ser efter mit Syn? 16:14Derfor kaldte man den Kilde: Beer Lakai Roi; se, den er imellem Kades og Bered. 16:15Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte sin Søns Navn, som Hagar fødte, Ismael. 16:16Og Abram var seks Aar og firsindstyve Aar gammel, der Hagar fødte Abram Ismael.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.