Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 5

Adam, som var skabt i Guds Lignelse, avler Børn i sin Lignelse, iblandt hvilke var Seth, og dør saa 930 Aar gammel, 1-5; Seth avler Enos, 6-8; han Kenan, 9-11; han Mahalaleel, 12-14; han Jared, 15-17; han Enok, 18-20; Enok, hvem Gud tog levende til Himmelen, avlede Methusela, den ældste blandt alle Mennesker, 21-24; han avlede Lamek, den fromme, 25-27; han Noa, den retfærdige, som havde tre Sønner, 28-32.

5:1Denne er Menneskens Slægters Bog. Paa den Dag Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Lignelse. 5:2Han skabte dem Mand og Kvinde og velsignede dem og kaldte deres Navn Menneske, paa den Dag de bleve skabte. 5:3Og Adam levede hundrede og tredive Aar og avlede en Søn i sin Lignelse, efter sit Billede og kaldte hans Navn Seth. 5:4Og Adam levede, efter at han havde avlet Seth, otte Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:5Og Adams ganske Alder, som han levede, blev ni Hundrede Aar og tredive Aar; og han døde.
5:6Og Seth var hundrede Aar og fem Aar gammel og avlede Enos. 5:7Og Seth levede, efter at han havde avlet Enos, otte Hundrede Aar og syv Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:8Og Seths ganske Alder blev ni Hundrede Aar og tolv Aar; og han døde.
5:9Og Enos var halvfemsindstyve Aar gammel og avlede Kenan. 5:10Og Enos levede, efter at han havde avlet Kenan, otte Hundrede Aar og femten Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:11Og Enos’ ganske Alder blev ni Hundrede Aar og fem Aar; og han døde.
5:12Og Kenan var halvfjerdsindstyve Aar gammel og avlede Mahalaleel. 5:13Og Kenan levede, efter at han havde avlet Mahalaleel, otte Hundrede Aar og fyrretyve Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:14Og Kenans ganske Alder blev ni Hundrede Aar og ti Aar; og han døde.
5:15Og Mahalaleel var fem Aar og tresindstyve Aar gammel og avlede Jared. 5:16Og Mahalaleel levede, efter at han havde avlet Jared, otte Hundrede Aar og tredive Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:17Og Mahalaleels ganske Alder var otte Hundrede Aar og fem og halvfemsindstyve Aar; og han døde.
5:18Og Jared var hundrede Aar og to og tresindstyve Aar gammel og avlede Enok. 5:19Og Jared levede, efter at han havde avlet Enok, otte Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:20Og Jareds ganske Alder blev ni Hundrede Aar og to og tresindstyve Aar; og han døde.
5:21Og Enok var fem og tresindstyve Aar gammel og avlede Methusela. 5:22Og Enok vandrede med Gud, efter at han havde avlet Methusela, tre Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:23Og Enoks ganske Alder blev tre Hundrede Aar og fem og tresindstyve Aar. 5:24Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere; thi Gud tog ham.
5:25Og Methusela var hundrede Aar og syv og firsindstyve Aar gammel og avlede Lamek. 5:26Og Methusela levede, efter at han havde avlet Lamek, syv Hundrede Aar og to og firsindstyve Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:27Og Methuselas ganske Alder blev ni Hundrede Aar og ni og tresindstyve Aar; og han døde.
5:28Og Lamek var hundrede Aar og to og firsindstyve Aar gammel og avlede en Søn; 5:29og han kaldte hans Navn Noa og sagde: Denne skal trøste os i vor Kummer og vore Hænders Arbejde paa Jorden, hvilken Herren har forbandet. 5:30Og Lamek levede, efter at han havde avlet Noa, fem Hundrede Aar og fem og halvfemsindstyve Aar og avlede Sønner og Døtre. 5:31Og Lameks ganske Alder blev syv Hundrede Aar og syv og halvfjerdsindstyve Aar; og han døde. 5:32Og Noa var fem Hundrede Aar gammel, og Noa avlede Sem, Kam og Jafet.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.