Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 9

Gud velsigner Noa og hans Sønner, 1-7; sætter Regnbuen til en Pagtes Tegn imellem sig og al Jorden, 8-17; Noas Sønner opregnes, 18-19; Noa planter en Vingaard; drikker for megen Vin, bespottes af Kam og Kanaan, æres af Sem og Jafet, forbander hine, velsigner disse, dør, 20-29.

9:1Og Gud velsignede Noa og hans Sønner og sagde til dem: Vorder frugtbare og mangfoldige, og opfylder Jorden! 9:2Og Frygt for eder og Rædsel for eder skal være over alle vilde Dyr paa Jorden og over alle Fugle under Himmelen, over alt det, som kryber paa Jorden, og over alle Fiske i Havet, de skulle være givne i eders Hænder. 9:3Alt det, som vrimler, som lever, skal være eder til Spise, ligesom grønne Urter har jeg givet eder alt dette. 9:4Dog Kød med Sjælen, med Blodet i, maa I ikke æde. 9:5Derimod eders Livs Blod vil jeg kræve, af alle Dyrs Haand vil jeg kræve det; og af Menneskenes Haand, af hvers Haand, endog af hans Broders, vil jeg kræve Menneskenes Sjæl. 9:6Hvo som udøser Menneskenes Blod, ved Mennesket skal hans Blod udøses; thi i Guds Billede gjorde han Mennesket. 9:7Og vorder frugtbare og mangfoldige, vrimler paa Jorden og vorder mangfoldige derpaa.
9:8Og Gud talede til Noa og til hans Sønner med ham og sagde: 9:9Jeg, se, jeg opretter min Pagt med eder og med eders Afkom efter eder 9:10og med hver levende Sjæl, som er hos eder af Fugle, af Kvæg og af alle vilde Dyr paa Jorden hos eder, af alle dem, som gik ud ad Arken, af alle Dyr, som ere paa Jorden. 9:11Og jeg opretter min Pagt med eder, at herefter skal intet Kød ødelægges af Flodens Vande, og der skal ikke komme Vandflod herefter at fordærve Jorden. 9:12Og Gud sagde: Dette er et Tegn paa den Pagt, som jeg gør imellem mig og imellem eder og imellem hver levende Sjæl, som er hos eder, til evig Tid. 9:13Jeg har sat min Bue i Skyen, og den skal være til en Pagtes Tegn imellem mig og imellem Jorden. 9:14Og det skal ske, naar jeg fører Skyen over Jorden, da skal Buen ses i Skyen. 9:15Og jeg vil komme min Pagt i Hu, som er imellem mig og imellem eder og imellem alle levende Sjæle af alt Kød, at Vandene ikke mere skulle blive til en Flod, at fordærve alt Kød. 9:16Derfor skal Buen være i Skyen, og jeg vil se den for at ihukomme den evige Pagt imellem Gud og imellem alle levende Sjæle af alt Kød, som er paa Jorden. 9:17Og Gud sagde til Noa: Dette skal være et Tegn paa den Pagt, som jeg har oprettet imellem mig og imellem alt Kød, som er paa Jorden.
9:18Og Noas Sønner, som gik ud ad Arken, vare Sem og Kam og Jafet; men Kam er Kanaans Fader. 9:19Disse tre ere Noas Sønner, og af disse blev hele Jorden befolket alle Vegne.
9:20Men Noa begyndte at blive en Avlsmand og plantede en Vingaard. 9:21Og han drak af Vinen og blev drukken og blottede sig midt i sit Telt. 9:22Der Kam, Kanaans Fader, saa sin Faders Blusel, forkyndte han begge sine Brødre det udenfor. 9:23Da tog Sem og Jafet et Klæde og lagde det begge paa deres Skulder og gik baglæns og skjulte deres Faders Blusel; og deres Ansigter vare bortvendte, at de ikke saa deres Faders Blusel. 9:24Og Noa vaagnede op af sin Vin og fik at vide, hvad hans yngste Søn havde gjort ham. 9:25Da sagde han: Forbandet være Kanaan, han skal være Trælles Træl for sine Brødre! 9:26Og han sagde: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kanaan skal være deres Træl! 9:27Gud udbrede Jafet, og han skal bo i Sems Pauluner, og Kanaan skal være deres Træl! 9:28Og Noa levede efter Floden tre Hundrede Aar og halvtredsindstyve Aar. 9:29Og alle Noas Dage vare ni Hundrede Aar og halvtredsindstyve Aar; og han døde.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.