Den Frie Bibel

Den første Mose Bog, kapitel 8

Gud lader Vandet borttørres igen, 1-5; Noa udsender en Ravn og derefter tre Duer for at erfare, om Jorden var bleven tør, 6-12; den bliver tør; Noa gaar ud ad Arken, 13-19; bygger et Alter og ofrer; Gud vil ikke mere saaledes fordærve al Jorden, 20-22.

8:1Og Gud ihukom Noa og alle vilde Dyr og alt Kvæg, som var med ham i Arken, og Gud lod Vejr fare over Jorden, og Vandet faldt. 8:2Og Kilderne i Afgrunden stoppedes, og Himmelens Sluser og Regnen fra Himmelen holdt op. 8:3Og Vandet vendte tilbage af Jorden, gaaende frem og tilbage; og Vandet formindskedes, efter at hundrede og halvtredsindstyve Dage vare forløbne. 8:4Og Arken hvilede i den syvende Maaned, paa den syttende Dag i Maaneden, paa Ararats Bjerge. 8:5Og Vandet for hid og did og formindskedes indtil den tiende Maaned; i den tiende Maaned, paa den første Dag i Maaneden, lode Toppene af Bjergene sig til Syne.
8:6Og det hændte sig efter fyrretyve Dage, da oplod Noa Vinduet paa Arken, som han havde gjort. 8:7Og han udlod en Ravn; den fløj frem og tilbage, indtil Vandet borttørredes af Jorden. 8:8Og han udlod en Due fra sig for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade. 8:9Og der Duen ikke fandt det, den kunde hvile sin Fodsaale paa, da kom den igen til ham i Arken, fordi Vandet endnu var over den ganske Jord; og han udrakte sin Haand og annammede den og tog den til sig i Arken. 8:10Da biede han endnu syv andre Dage og udlod atter en Due af Arken. 8:11Og den Due kom til ham ved Aftens Tid, og se, den havde et afbrudt Olieblad i sin Mund; da fornam Noa, at Vandet var sunket paa Jorden. 8:12Men han biede endnu andre syv Dage og udlod en Due, og den kom ikke ydermere til ham.
8:13Og det skete i det seks Hundrede og første Aar, i den første Maaned, paa den første Dag i Maaneden, da tørredes Vandet fra Jorden; da tog Noa Dækket af Arken og saa sig om, og se, Jordens Overflade tørredes. 8:14Og i den anden Maaned, paa den syv og tyvende Dag i Maaneden, blev Jorden tør. 8:15Da talede Gud til Noa og sagde: 8:16Gak ud ad Arken, du og din Hustru og dine Sønner og dine Sønners Hustruer med dig. 8:17Udfør med dig alle Dyr, som ere hos dig af alt Kød, af Fugle og af Kvæg og af alle Kryb, som krybe paa Jorden, og de skulle vrimle paa Jorden og vorde frugtbare og mangfoldige paa Jorden. 8:18Saa gik Noa ud og hans Sønner og hans Hustru og hans Sønners Hustruer med ham. 8:19Alle vilde Dyr og alle Kryb og alle Fugle, alt hvad der kryber paa Jorden, efter deres Slags, de gik ud ad Arken.
8:20Og Noa byggede Herren et Alter og tog af alle Haande rent Kvæg og af alle Haande rene Fugle og ofrede Brændoffer paa Alteret. 8:21Og Herren lugtede den behagelige Lugt; da sagde Herren i sit Hjerte: Jeg vil ikke mere herefter forbande Jorden for Menneskets Skyld, thi Menneskets Hjertes Tanke er ond fra hans Ungdom; og jeg vil ikke mere slaa alt, hvad der lever, saaledes som jeg har gjort. 8:22Saa længe Jorden staar, skal Sæd og Høst og Frost og Hede og Sommer og Vinter og Dag og Nat ikke aflade.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.