Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 2

Jesu forvandler i Kana Vand til Vin, 1-11; efter et kort Ophold i Kapernaum, 12, drager han op til Jerusalem til Paaskefesten. Han renser Helligdommen og taler om sin Opstandelse, 13-22. For hans Tegns Skyld tro mange; men Jesus betror sig ikke til dem, 23-25.

2:1Og paa den tredje Dag var der et Bryllup i Kana i Galilæa; og Jesu Moder var der. 2:2Men ogsaa Jesus og hans Disciple bleve budne til Brylluppet. 2:3Og da Vinen slap op, siger Jesu Moder til ham: „De have ikke Vin.“ 2:4Jesus siger til hende: „Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen.“ 2:5Hans Moder siger til Tjenerne: „Hvad som han siger eder, det skulle I gøre.“ 2:6Men der var der efter Jødernes Renselsesskik fremsat seks Vandkar af Sten, som rummede hvert to eller tre Spande. 2:7Jesus siger til dem: „Fylder Vandkarrene med Vand;“ og de fyldte dem indtil det øverste. 2:8Og han siger til dem: „Øser nu og bærer til Køgemesteren;“ og de bare det til ham. 2:9Men da Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Vin, og ikke vidste, hvorfra det kom (men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), kalder Køgemesteren paa Brudgommen og siger til ham: 2:10„Hvert Menneske sætter først den gode Vin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har gemt den gode Vin indtil nu.“ 2:11Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham.
2:12Derefter drog han ned til Kapernaum, han og hans Moder og hans Brødre og hans Disciple, og de bleve der ikke mange Dage.
2:13Og Jødernes Paaske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. 2:14Og han fandt siddende i Helligdommen dem, som solgte Okser og Faar og Duer, og Vekselererne. 2:15Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev dem alle ud af Helligdommen, baade Faarene og Okserne, og han spredte Vekselerernes Smaapenge og væltede Bordene. 2:16Og han sagde til dem, som solgte Duer: „Tager dette bort herfra; gører ikke min Faders Hus til en Købmandsbod!“ 2:17Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: „Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.“ 2:18Da svarede Jøderne og sagde til ham: „Hvad viser du os for et Tegn, efterdi du gør dette?“ 2:19Jesus svarede og sagde til dem: „Nedbryder dette Tempel, og i tre Dage vil jeg oprejse det.“ 2:20Da sagde Jøderne: „I seks og fyrretyve Aar er der bygget paa dette Tempel, og du vil oprejse det i tre Dage?“ 2:21Men han talte om sit Legemes Tempel. 2:22Da han saa var oprejst fra de døde, kom hans Disciple i Hu, at han havde sagt dette; og de troede Skriften og det Ord, som Jesus havde sagt.
2:23Men da han var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, troede mange paa hans Navn, da de saa hans Tegn, som han gjorde. 2:24Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kendte alle, 2:25og fordi han ikke havde nødig, at nogen skulde vidne om Mennesket; thi han vidste selv, hvad der var i Mennesket.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.