Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 1

1:18For ordet om korset er ganske vist for dem, der fortabes, en tåbelighed, men for dem, der frelses, for os, er det en Guds kraft. 1:19Der står jo skrevet: »Jeg vil ødelægge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg tilintetgøre.« 1:20Hvor er der en viis? Hvor er der en skriftlærd°? Hvor er der en debattør af denne verden? Har Gud ikke gjort verdens visdom tåbelig? 1:21For eftersom verden i sin visdom ikke erkendte Gud i hans visdom, ville Gud gerne frelse dem, der tror, ved prædikenens tåbelighed, 1:22da jo både jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, 1:23mens vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet, for jøder en forargelse og for hedninger en tåbelighed, 1:24men for de kaldede, jøder såvel som grækere, Kristus som Guds kraft og Guds visdom. 1:25For Guds tåbelighed er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 22.09.2021