Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 11

Kvinders hoveddække

11:2 Jeg roser jer fordi I husker mig i alt og holder fast i de overleveringer jeg har overleveret jer. 11:3Men jeg vil at I skal vide at Kristus er enhver mands hoved, men manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved. 11:4Enhver mand som beder eller profeterer med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. 11:5Enhver kvinde som beder eller profeterer med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved, for det er helt det samme som at hun har ladet håret barbere af. 11:6For når en kvinde ikke tildækker sig, skal hun barbere håret af, men når det er en skam for en kvinde at lade håret barbere af eller skære af, skal hun tildække sit hoved.
11:7For en mand skylder ikke at tildække sit hoved fordi han er Guds billede og ære, men kvinden er mandens ære. 11:8For manden er ikke af kvinden, men kvinden er af manden, 11:9for manden blev heller ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. 11:10Derfor skylder kvinden at have et tegn på autoritet på hovedet på grund af englene. 11:11Dog i Herren er kvinden ikke uden manden eller manden uden kvinden, 11:12for ligesom kvinden er af manden, således er også manden ved kvinden, men alt er af Gud.
11:13Døm selv: Er det rigtigt at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? 11:14Eller lærer ikke naturen selv at det er en vanære for en mand hvis han har langt hår, men at det er en ære for en kvinde hvis hun har langt hår? 11:15For det lange hår er givet hende i stedet for et slør. 11:16Men hvis nogen gerne vil være stridslysten, så har vi eller Guds menigheder ikke en sådan skik.

Om nadverfejring

11:17Men jeg roser jer ikke når jeg befaler det følgende, for I kommer ikke sammen til gavn, men til skade. 11:18For det første hører jeg at der er splittelser iblandt jer når I kommer sammen i menigheden, og det tror jeg delvist. 11:19Ja, der skal være splittelser blandt jer for at de ægte troende kan blive synlige blandt jer. 11:20Når I altså kommer sammen, er det ikke for at spise Herrens måltid, 11:21for enhver spiser sit eget måltid, og den ene sulter, mens den anden bliver beruset. 11:22Har I ikke hjem hvor I kan spise og drikke? Eller ringeagter I Guds menighed og bringer skam over dem som ikke har noget? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? I denne sag roser jeg jer ikke.
11:23For jeg modtog fra Herren, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat han blev forrådt, tog et brød 11:24, takkede og brød det og sagde: »Dette er min krop, som gives for jer, gør dette til erindring om mig.« 11:25Ligeledes tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, så ofte I drikker det, til erindring om mig. 11:25For så ofte I spiser dette brød og drikker dette bæger, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.«
11:27Derfor, den som spiser Herrens brød eller drikker Herrens bæger uværdigt, er skyldig over for Herrens krop og blod. 11:28Men ethvert menneske skal prøve sig selv, og så skal han spise af brødet og drikke af bægeret, 11:29For den der spiser og drikker uden at bedømme kroppen rigtigt spiser og drikker sig selv en dom til. 11:30Derfor er der mange syge og svage og hensovede blandt jer. 11:31Men hvis vi bedømmer os selv, vil vi ikke blive dømt, 11:32men når vi bedømmes af Herren, opdrages vi for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden.
11:33Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, så indbyd hinanden til at spise med. 11:34Hvis nogen er sulten, skal han spise hjemme for at I ikke skal komme sammen til dom. Det resterende vil jeg ordne når jeg kommer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023