Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 12

I Kap. 12-14 skriver Paulus om Helligåndens nådegaver, særlig tungetalen og profetien. Først angives som* kendetegn bekendelsen til Jesus som Herren, 1-3. Åndens nådegaver er mange forskellige, men alle gives de til menighedens gavn, og alle stammer de fra den samme Ånd, 4-11. I den kristne menighed er forholdet det samme som med legemet, der er sat sammen af mange legemsdele, 12-13; de kan ikke misunde eller prale over for hinanden på grund af deres forskellige funktion i legemet, men holder inderligt sammen, 14-26, og sådan skal det også være med de kristne som legemsdele på Kristi legeme, hvor de har deres forskellige funktion og ikke alle kan have de samme nådegaver, 27-30; men de skal ganske vist eftertragte de højere gaver, og til det vil Paulus vise dem vej, 31.

12:1Men hvad de åndelige gaver angår, brødre, vil jeg ikke, at I skal være uvidende. 12:2I ved, at I, da I var hedninger, blev draget mod de stumme afguder, sådan som I jo blev draget. 12:3Derfor meddeler jeg jer, at ingen, der taler ved Guds Ånd, siger: »Jesus er en forbandelse,« og ingen kan sige: »Jesus er Herre« undtagen ved Helligånden.
12:4Der er forskel på nådegaver, men det er den samme Ånd; 12:5og der er forskel på tjenester, og det er den samme Herre; 12:6og der er forskel på kraftige gerninger, men det er den samme Gud, der virker alt i alle. 12:7Men til hver især gives Åndens åbenbaring til det, der er gavnligt. 12:8En gives der nemlig ved Ånden tale med visdom; en anden tale med indsigt ifølge den samme Ånd; 12:9en anden tro i den samme Ånd; en anden gaver til at helbrede i den ene Ånd; 12:10en anden at udføre kraftige gerninger; en anden profetisk gave; en anden at bedømme ånder; en anden forskellige slags tungetale; en anden udlægning af tungetale. 12:11Men alt dette virker den ene og samme Ånd, der uddeler til hver især, efter som han vil.
12:12For ligesom legemet er ét og har mange legemsdele, men alle legemets dele, selvom de er mange, alligevel er ét legeme, sådan også Kristus. 12:13For med én Ånd blev vi jo alle døbt til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie; og alle fik vi én Ånd at drikke.
12:14Legemet er jo heller ikke én legemsdel, men mange. 12:15Hvis foden ville sige: »Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke til legemet,« så holder den jo af den grund ikke op med at høre til legemet. 12:16Og hvis øret ville sige: »Fordi jeg ikke er øje, hører jeg ikke til legemet,« så holder det jo af den grund ikke op med at høre til legemet. 12:17Hvis hele legemet var øje, hvor blev da hørelsen af? Hvis det helt var hørelse, hvor blev så lugtesansen af? 12:18Men nu har Gud sat legemsdelene, hver eneste af dem, på legemet, sådan som han ville. 12:19Men hvis de alle var én legemsdel, hvor blev da legemet af? 12:20Nu er der derimod mange legemsdele og alligevel kun ét legeme. 12:21Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke brug for dig,« eller igen hovedet til fødderne: »Jeg har ikke brug for jer.« 12:22Nej, de lemmer på legemet, der ser ud til at være de svageste, er så meget mere nødvendige, 12:23og de, der forekommer os mindre ærefulde på legemet, dem klæder vi på med så meget mere ære; og de lemmer, vi generer os ved, omgives med så meget større blufærdighed; 12:24de derimod, som vi ikke generer os ved, har ikke brug for det. Men Gud har sammenføjet legemet sådan, at han gav det ringere mere ære; 12:25for at der ikke skal være splid i legemet, men for at legemsdelene skal have samme omsorg for hinanden; 12:26og hvad enten én legemsdel lider, lider alle legemsdelene med den, eller én legemsdel bliver hædret, glæder alle legemsdelene sig med den.
12:27Men I er Kristi legeme, og hver især legemsdele. 12:28Og nogle satte Gud i menigheden for det første til at være apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, dernæst kraftige gerninger, dernæst gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige slags tungetale. 12:29Mon alle er apostle? Mon alle er profeter? Mon alle er lærere? Mon alle gør kraftige gerninger? 12:30Mon alle har gaver til at helbrede? Mon alle taler i tunger? Mon alle udlægger?
12:31Men eftertragt de største nådegaver! Og desuden viser jeg jer en endnu bedre vej.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.10.2018