Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 12

Om nådegaver

12:1Brødre, jeg vil ikke at I skal være uvidende om de åndelige gaver. 12:2I ved at dengang I var hedninger, blev I ført til de stumme afguder, og I blev revet med. 12:3Derfor meddeler jeg jer at ingen som taler ved Guds Ånd, kan sige: »Forbandet er Jesus«, og ingen kan sige: »Jesus er Herre«, uden ved Helligånden.
12:4Der er forskellige nådegaver, men Ånden er den samme. 12:5Der er forskellige tjenester, men Herren er den samme. 12:5Der er forskellige kraftige aktiviteter, men Gud er den samme, som virker alt i alle. 12:7Men åbenbaring af Ånden gives enhver til fælles gavn. 12:8For ved Ånden får en visdoms tale, og en anden kundskabs tale ifølge den samme Ånd, 12:9en får tro ved den samme Ånd, en anden nådegaver til helbredelser ved den ene Ånd, 12:10en får kraftige gerninger, en anden profeti, en får bedømmelser af ånder, en anden forskellige slags tungetale, og en får oversættelse af tungetale. 12:11Men alt dette virker den ene og samme Ånd som deler ud til hver især som han vil.

Kroppen og dens lemmer

12:12For ligesom kroppen er én og har mange lemmer, men alle kroppens lemmer er én krop skønt de er mange lemmer, således er det også med Kristus. 12:13For ved én Ånd er vi alle blevet døbt til én krop hvad enten vi er jøder eller grækere, slaver eller frie, og vi fik alle én Ånd at drikke. 12:14Kroppen er jo ikke ét lem, men består af mange. 12:15Hvis foden siger: »Fordi jeg er ikke en hånd, tilhører jeg ikke kroppen«, så ophører den ikke med at tilhøre kroppen på grund af dette. 12:16Og hvis øret siger: »Fordi jeg ikke er et øje, tilhører jeg ikke kroppen«, så ophører den ikke med at tilhøre kroppen på grund af dette. 12:17Hvis hele kroppen er øje hvor er da hørelsen? Hvis hele kroppen er hørelse hvor er da lugtesansen? 12:18Men nu har Gud sat lemmerne, ethvert af dem på kroppen som han ville. 12:19Men hvis alt var ét lem hvor var da kroppen? 12:20Men nu er der mange lemmer, men én krop. 12:21Og øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke brug for dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har ikke brug for jer,« 12:22men de lemmer på kroppen som synes svagere, er meget mere nødvendige, 12:23og de lemmer på kroppen som synes at være mindre ærefulde, klæder vi med større ære, og de lemmer vi ikke viser frem, klæder vi med en større blufærdighed, 12:24som de lemmer vi viser frem, ikke har brug for.
Men Gud har sammenføjet kroppen ved at give det ringere større ære 12:25for at der ikke skal være splittelse i kroppen, men lemmerne have den samme omsorg for hinanden. 12:26Lider ét lem, lider alle lemmerne sammen med det, æres ét lem, glæder alle lemmerne sig sammen med det.
12:27Men I er Kristi krop og hver især hans lemmer. 12:28Og Gud har sat nogle i menigheden som for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, derefter kraftige gerninger, derefter nådegaver til helbredelser, hjælp, ledelse og forskellige slags tungetale. 12:29Er alle apostle? Er alle profeter? Er alle lærere? Udfører alle kraftige gerninger? 12:30Har alle nådegaver til helbredelser? Taler alle i tunger? Oversætter alle? 12:31Men stræb efter de største nådegaver. Og jeg vil vise jer en endnu bedre vej.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023