Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 8

I Spørgsmålet om at spise kød fra afgudsofre bekræfter Paulus det som en rigtig erkendelse, som dog ingen bør være hovmodig over, at afguderne ikke er til i virkeligheden, men kun i hedningernes tanker, 1-6. Men da nogle føler sig ramt i samvittigheden, bør man begrænse sin frihed og ikke ved at spise offerkødet forlede svage brødre til at handle imod deres samvittighed, 7-13.

8:1Men hvad kødet fra afgudsofrene angår, ved vi, at vi alle har kundskab om det – (kundskaben opblæser, men kærligheden opbygger. 8:2Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som man bør kende det. 8:3Men hvis nogen elsker Gud, er han kendt af ham.) 8:4Hvad altså det at spise offerkødet angår, ved vi, at der ikke er nogen afgud til i verden, og at der ingen Gud er undtagen én. 8:5For selvom der er såkaldte guder, hvad enten det er i himmelen eller på jorden, som der jo er mange guder og mange herrer, 8:6så er der for os dog kun én Gud, Faderen, af hvem alle ting er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle ting er, og vi ved ham.
8:7Ikke alle har dog den kundskab. Men der er nogle, der af gammel vane spiser det som afgudsofferkød, og deres skrøbelige samvittighed besmittes. 8:8Men mad skal ikke bestemme vores stilling over for Gud; vi har hverken et fortrin, hvis vi spiser, eller står tilbage, hvis vi ikke spise. 8:9Men se til, at denne jeres frihed ikke skal blive til anstød for de skrøbelige! 8:10For hvis nogen ser dig, der har kundskab, sidde til bords i et afgudshus, vil så samvittigheden hos den, der er skrøbelig, ikke blive opmuntret til at spise afgudsofferkødet? 8:11Den skrøbelige går jo til grunde ved din kundskab, den bror, for hvis skyld Kristus er død. 8:12Men når I på den måde synder imod brødrene og sårer deres skrøbelige samvittighed, synder I imod Kristus. 8:13Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min bror til fald.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.10.2018