Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 6

Advarsel mod retssager mod brødre

6:1Kan nogen af jer, som har en sag mod en anden, få sig til at føre proces for de uretfærdige og ikke for de hellige? 6:2Eller ved I ikke at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes ved jer, er I da uværdige til at dømme i de ringeste retssager? 6:3Ved I ikke at vi skal dømme engle, hvor meget mere da dagligdags forhold? 6:4Hvis I altså har retssager om dagligdags forhold, sætter I da de ringeagtede i menigheden som dommere? 6:5Jeg siger dette til skam for jer. Er der da ikke en eneste vis blandt jer som kan dømme mellem hans brødre? 6:6Men broder fører proces mod broder, og det for vantro?
6:7I det hele taget er det da allerede et nederlag for jer at I har retssager med hinanden. Hvorfor lider I ikke hellere uret? Hvorfor lader I jer ikke hellere plyndre? 6:8Men I begår uret og plyndrer, og det mod brødre.

Advarsel mod syndig praksis

6:9Eller ved I ikke at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Lad jer ikke bedrage. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd der lader sig bruge homoseksuelt, eller mænd som udøver homoseksuel handling, 6:10eller tyve eller griske eller fordrukne, eller spottere eller røvere skal arve Guds rige. 6:11Og sådan var nogle af jer, men I lod jer renvaske, ja, I blev helliget, ja, I blev erklæret retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vores Guds Ånd.

Advarsel mod utugt

6:12Alt er mig tilladt, men ikke alt gavner; alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade noget herske over mig. 6:13Maden er bestemt for maven, og maven for maden, men Gud vil tilintetgøre begge. Men kroppen er ikke bestemt for utugt, men for Herren, og Herren er bestemt for kroppen. 6:14Men Gud har oprejst Herren og vil oprejse jer ved sin kraft. 6:15Eller ved I ikke at jeres kroppe er Kristi lemmer? Skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre dem til en prostituerets lemmer? Nej, slet ikke. 6:16Eller ved I ikke at den som holder sig til en prostitueret, er én krop med hende? For de to, hedder det, skal blive ét kød. 6:17Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 6:18Flygt fra utugt. Enhver synd som et menneske begår, er uden for kroppen, men den som begår utugt, synder mod sin egen krop. 6:19Eller ved I ikke at jeres krop er et tempel for Helligånden i jer som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? 6:20For I er blevet købt for en betaling. Ær da Gud i jeres krop.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023