Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 3

Guds medarbejdere

3:1Men, brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som til kødelige, som til børn i Kristus. 3:2Jeg gav jer mælk at drikke, ikke fast føde, for I kunne endnu ikke tåle det. Ja, I kan det heller ikke nu, 3:3for I er endnu kødelige. For når der er misundelse og strid blandt jer, er I så ikke kødelige og vandrer på en menneskelig måde? 3:4For når nogen siger: »Jeg tilhører Paulus,« men en anden: »Jeg tilhører Apollos,« er I så ikke mennesker? 3:5Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til tro, og enhver tjente på den måde Herren gav. 3:6Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væksten, 3:7så hverken den som planter, eller den som vander, er noget, men det er Gud som giver væksten. 3:8Men den som planter, og den som vander, er ét, dog vil enhver modtage sin egen løn i forhold til sit eget arbejde, 3:9for vi er Guds medarbejdere. Guds mark, Guds bygning, er I.
3:10I overensstemmelse med Guds nåde, som er blevet givet mig, har jeg som en dygtig murermester lagt fundamentet, men en anden bygger på det. Enhver skal lægge mærke til hvordan han bygger. 3:11For ingen kan lægge et andet fundament end det der er lagt, og det er Jesus Kristus. 3:12Når nogen bygger på fundamentet med guld, sølv, ædelstene, træ, hø og strå, 3:13så vil enhvers gerning blive åbenbaret. For dagen vil gøre det klart, for den vil blive åbenbaret med ild, og ilden vil prøve enhvers gerning, hvordan den er. 3:14Hvis ens gerning, som er bygget på fundamentet, består, vil han modtage løn. 3:15Hvis ens gerning brændes op, vil han miste lønnen, men han vil selv blive frelst, dog som gennem ild. 3:16Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer? 3:17Men hvis nogen ødelægger Guds tempel, vil Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I.
3:18Lad ingen bedrage sig selv. Hvis nogen blandt jer mener at være vis i denne verden, må han blive en tåbe, for at han kan blive vis. 3:19For denne verdens visdom er tåbelighed for Gud. For der står skrevet: »Han fanger de vise i deres snedighed.« 3:20Og videre: »Herren kender de vises tanker, at de er tomme.« 3:21Derfor skal ingen rose sig af mennesker, for alt tilhører jer, 3:22hvad enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas eller verden eller liv eller død eller det nuværende eller det kommende, alt tilhører jer, 3:23men I tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023