Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 4

Apostlenes tjeneste

4:1Således skal man se på os: Som Kristi tjenere og forvaltere over Guds hemmeligheder. 4:2Af forvaltere kræves nu i øvrigt at de findes tro. 4:3Men for mig betyder det kun lidt at jeg bliver vurderet af jer eller af en menneskelig domstol; ja, jeg vurderer ikke engang mig selv. 4:4For jeg er mig ikke noget bevidst, dog dermed er jeg ikke blevet erklæret retfærdig, men den som bedømmer mig, er Herren. 4:5Derfor døm ikke noget før tiden, før Herren kommer, og han vil bringe for lyset hvad der er skjult i mørket, og åbenbare hjerters planer, og så vil enhver få sin ros af Gud.
4:6Men dette, brødre, har jeg anvendt på mig selv og Apollos for jeres skyld for at I kan lære af os ikke at gå ud over det som står skrevet, for at I ikke skal blive opblæste så I ophøjer den ene over for den anden. 4:7For hvem giver dig et fortrin? Og hvad har du som du ikke har modtaget? Men når du altså har modtaget det, hvorfor roser du dig som om du ikke havde modtaget det? 4:8I er allerede blevet mætte, I er allerede blevet rige, I blevet konger uden os, ja, var I også virkelig blevet konger, så kunne vi også være konger sammen med jer. 4:9For jeg mener at Gud har vist os apostle frem som de ringeste, som dødsdømte, for vi er blevet et skuespil for verden, både for engle og mennesker. 4:10Vi er tåber for Kristi skyld, men I er kloge i Kristus; vi er svage, men I er stærke; vi er vanærede, men I er ærede. 4:11Frem til denne time sulter og tørster vi, og vi mangler tøj og bliver slået og er hjemløse, 4:12og når vi slider, arbejder vi med vores egne hænder; når vi skældes ud, velsigner vi, når vi forfølges, udholder vi det, 4:13når vi spottes, taler vi venligt, vi er blevet som affald for verden, et udskud for alle indtil nu.
4:14Jeg skriver ikke dette til jer for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine elskede børn. 4:15For selvom I har utallige opdragere i Kristus, så har I dog ikke mange fædre, for jeg er ved evangeliet blevet jeres far i Kristus Jesus. 4:16Jeg formaner jer da: Bliv mine efterfølgere. 4:17Derfor har jeg sendt jer Timotheus, som er mit elskede og trofaste barn i Herren, han vil minde jer om mine veje i Kristus Jesus sådan som jeg underviser overalt i enhver menighed. 4:18Nogle er blevet opblæste fordi jeg ikke kommer til jer, 4:19men jeg kommer snart til jer, hvis Herren vil det, og jeg vil ikke lære de opblæstes ord at kende, men erfare deres kraft, 4:20for Guds rige består ikke i ord, men i kraft. 4:21Hvad ønsker I? Skal jeg komme til jer med stokken eller med kærlighed og en mild ånd?
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023