Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 9

Som eksempel på, hvordan man bør indskrænke sin personlige frihed, minder Paulus om, at han for så meget bedre at kunne fremme evangeliets sag har givet afkald på sin selvfølgelige ret til at få løn af menighederne, 1-18, ligesom han har indrettet sig efter alle for deres frelses skyld, 19-23. Som væddeløbere bør læserne ligesom han selv anstrenge sig og øve sig i afholdenhed for at vinde sejrskransen, 24-27.

9:1Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er I ikke min gerning i Herren? 9:2Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det dog i det mindste for jer; for det er jer, der er seglet på min apostelgerning i Herren. 9:3Det er mit forsvar imod dem, der bedømmer mig. 9:4Har vi ikke ret til at spise og drikke? 9:5Har vi ikke ret til at tage en søster med omkring som kone ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas? 9:6Eller har kun jeg og Barnabas ingen ret til at lade være med at arbejde? 9:7Hvem gør vel nogen sinde krigstjeneste for egen løn? Hvem planter en vingård og spiser ikke dens frugt? Eller hvem vogter en hjord og nyder ikke af hjordens mælk? 9:8Siger jeg mon det her rent menneskeligt, eller siger loven det ikke også? 9:9For i Moseloven står der skrevet: »Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker.« Er det okserne, Gud bekymrer sig om, 9:10eller siger han det ikke helt og holdent med henblik på os? Det var jo for vores skyld, det blev skrevet, siden den, der pløjer, bør pløje i håb, og den, der tærsker, bør gøre det i håb om at få sin del. 9:11Når vi har sået de åndelige ting hos jer, er det da noget stort, hvis vi høster jeres kødelige? 9:12Hvis andre har den rettighed hos jer, kunne vi så ikke have den endnu mere? Vi har dog ikke brugt denne ret; men vi tåler alt, for at vi ikke skal lægge nogen hindring i vejen for Kristi evangelium. 9:13Ved I ikke, at de, der udfører de hellige tjenester, får deres mad fra helligdommen, de, der tjener ved alteret, får deres del af alteret? 9:14Sådan har Herren også bestemt for dem, der forkynder evangeliet, at de skal leve af evangeliet. 9:15Jeg derimod har ikke gjort brug af noget af dette her. Jeg skriver dog ikke dette, for at det skal gå mig sådan; for jeg vil hellere dø, end at nogen skulle gøre min ros til intet. 9:16For hvis jeg forkynder evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; det er nemlig en nødvendighed, der er pålagt mig, for ve mig, hvis jeg ikke forkynder det! 9:17Gør jeg nemlig dette af fri vilje, får jeg løn; men har jeg imod min vilje fået en forvaltergerning betroet, 9:18hvad er da min løn? For at jeg, når jeg forkynder evangeliet, skal fremsætte det for intet, så at jeg ikke gør brug af min ret i evangeliet.
9:19For selvom jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til tjener for alle, for at jeg kunne vinde så mange flere. 9:20Og for jøderne er jeg blevet som en jøde, for at jeg kunne vinde jøder; for dem under loven som en under loven, skønt jeg ikke selv er under loven, for at jeg kunne vinde dem, der er under loven; 9:21for dem uden for loven som en uden for loven, skønt jeg ikke er uden lov for Gud, men under Kristi lov, for at jeg kunne vinde dem, der er uden for loven. 9:22Jeg er blevet skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunne vinde de skrøbelige; jeg er blevet alt for alle, for at jeg i hvert fald kunne frelse nogle. 9:23Men alt gør jeg for evangeliets skyld, for at jeg kan få del i det.
9:24Ved I ikke at de der løber på idrætsbanen, ganske vist alle løber, men kun én får prisen? Løb sådan at I kan vinde den. 9:25Enhver der deltager i konkurrencer, er afholdende i alt; de altså for at få en krans der visner, men vi en der ikke visner. 9:26Jeg løber derfor ikke som hen i det uvisse; jeg bokser som en der ikke slår ud i luften; 9:27men jeg er hård ved mit legeme og holder det i trældom for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 01.02.2022