Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 9

Om afkald på ens ret

9:1Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vores Herre? Er I ikke min gerning i Herren? 9:2Hvis jeg ikke er apostel for andre, så er jeg det i hvert fald for jer, for I er i Herren seglet på min aposteltjeneste. 9:3Dette er mit forsvar imod dem som vurderer mig. 9:4Har vi ikke ret til at spise og drikke? 9:5Har vi ikke ret til at tage en søster som hustru med os ligesom de øvrige apostle og Herrens brødre og Kefas? 9:6Eller er det alene mig og Barnabas der ikke har ret til lade være med at arbejde? 9:7Hvem er nogensinde soldat for egen regning? Hvem planter en vingård og spiser ikke af dens frugt? Eller hvem vogter en hjord og ernæres ikke af hjordens mælk?
9:8Siger jeg dette ud fra menneskelig tankegang, eller siger ikke også loven dette? 9:9For i Moselov står der skrevet: »Du må ikke binde munden til på en okse som tærsker.« Mon det er okserne Gud tænker på? 9:10Eller siger han det helt for vores skyld? Jo, for vores skyld blev der skrevet: »Den der pløjer, skal pløje med håb, og den der tærsker, skal tærske med håb om at få sin del.« 9:11Når vi har sået det åndelige hos jer, er det da for meget hvis vi høster det materielle af jer? 9:12Når andre har del i denne ret over jer, har vi så ikke endnu mere? Men vi har ikke gjort brug af denne ret, men vi tåler alt for at vi ikke skal lægge nogen hindring for Kristi evangelium.
9:13Ved I ikke at de som arbejder i templet, får deres føde fra templet, de som tjener ved alteret, deler ofrene med alteret? 9:14Således har også Herren befalet at de som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet.
9:15Men jeg har ikke gjort brug af noget af dette, og jeg skriver ikke dette for at det skal være sådan for mig, for jeg vil hellere dø end – ingen skal gøre min ros til intet. 9:16For hvis jeg forkynder evangeliet, giver det mig ingen grund til ros, for en tvang er lagt på mig, for ve mig hvis jeg ikke forkynder evangeliet. 9:17For hvis jeg gør det af egen vilje, får jeg løn, men hvis jeg ikke gør det frivilligt, er jeg betroet en tjeneste. 9:18Hvad er da min løn? Den er at jeg, når jeg forkynder evangeliet, fremsætter det gratis så at jeg ikke gør brug af den ret som evangeliet giver mig.
9:19For skønt jeg er fri over for alle, har jeg gjort mig selv til en tjener for alle for at jeg kan vinde flere, 9:20og jeg er blevet som en jøde for jøderne for at jeg kan vinde jøder; jeg er blevet som en under loven for dem under loven for at jeg kan vinde dem under loven; 9:21jeg er blevet som en uden lov for dem uden lov, skønt jeg ikke er uden lov, men er under Kristi lov, for at jeg kan vinde dem uden lov; 9:22jeg er blevet som en svag for de svage for at jeg kan vinde de svage; jeg er blevet alt for alle for at jeg i hvert fald kan frelse nogle. 9:23Men jeg gør alt for evangeliets skyld for at jeg må have del i det.
9:24Ved I ikke at de som løber på stadion, alle løber, men kun én modtager sejsprisen. Sådan skal I løbe for at I kan modtage den. 9:25Enhver atlet er afholdende i alt, men de gør det for at modtage en forgængelig sejrskrans, vi derimod for at modtage en uforgængelig sejrskrans. 9:26Jeg løber altså ikke som en uden mål; jeg bokser ikke som en der slår i luften, 9:27men jeg disciplinerer min krop og holder den under kontrol for at jeg som har forkyndt for andre, ikke selv skal blive forkastet.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023