Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 16

Indsamling til Jerusalem

16:1Vedrørende indsamlingen til de hellige skal I gøre ligesom jeg befalede menighederne i Galatien. 16:2Den første dag i ugen skal enhver af jer lægge noget til side hjemme og samle hvad der lykkes for ham for at der ikke først skal ske indsamlinger når jeg kommer. 16:3Men når jeg kommer, vil jeg sende dem I finder egnet, til Jerusalem med breve for at bringe jeres gave, 16:4men hvis det er værd at jeg også rejser, vil de rejse sammen med mig.

Rejseplaner

16:5Jeg kommer til jer når jeg er rejst gennem Makedonien, for jeg rejser kun gennem Makedonien, 16:6men hos jer vil jeg måske blive eller endog overvintre for at I kan hjælpe mig videre hvor jeg end rejser hen. 16:7For nu vil jeg ikke se jer blot på gennemrejse, for jeg håber at blive hos jer en tid hvis Herren tillader det. 16:8Men jeg bliver i Efesos indtil pinse, 16:9for en stor dør står åben for mig til virksomt arbejde, og der er mange modstandere.
16:10Når Timotheus kommer, så se til at han kan være uden frygt hos jer, for han udfører Herrens gerning ligesom jeg. 16:11Derfor skal ingen ringeagte ham. Hjælp ham videre i fred for at han kan komme til mig, for jeg venter ham sammen med brødrene. 16:12Men vedrørende broderen Apollos har jeg indtrængende opfordret ham til at komme til jer sammen med brødrene, men det var slet ikke hans vilje at komme nu, men han vil komme når det er belejligt.

Formaninger

16:13Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige, vær stærke. 16:14Alt skal ske i kærlighed hos jer.
16:15Jeg formaner jer, brødre – I kender Stefanas’ hus, at det er førstegrøden i Akaja, og at de har stillet sig til tjeneste for de hellige – 16:16at I skal underordne jer sådanne og enhver som arbejder med og slider. 16:17Jeg glæder mig over at Stefanas, Fortunatus og Akaikos er kommet, for de har udfyldt savnet af jer, 16:18for de har oplivet min og jeres ånd. Anerkend derfor sådanne.

Hilsner

16:19Menighederne i provinsen Asien hilser jer. Akvila og Priskilla sammen med menigheden i deres hjem hilser jer meget. 16:20Alle brødrene hilser jer. Hils hinanden med et helligt kys. 16:21Hilsen med min, Paulus’, hånd. 16:22Hvis nogen ikke elsker Herren, skal han være forbandet. Marana ta. 16:23Herren Jesu nåde være med jer. 16:24Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023