Den Frie Bibel

Første Korintherbrev, kapitel 10

10:15Jeg taler til jer som fornuftige. Døm selv hvad jeg siger. 10:16Velsignelsens bæger som vi velsigner, er den ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryder, er det ikke del i Kristi krop? 10:17Fordi der er ét brød, er vi alle én krop, for alle har del i det ene brød.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023