Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 1

Johannes prædiker og døber: 1-8. Jesus døbes: 9-11, fristes: 12-13, prædiker: 14-15, kalder fire disciple: 16-20. Han prædiker i Kapernaum og uddriver en ond ånd: 21-28, helbreder Peters svigermor og flere: 29-34. Han beder på et øde sted, prædiker og helbreder rundt om i Galilæa: 35-39. Han helbreder en spedalsk: 40-45.

1:1Begyndelsen på Jesu Kristi, Guds Søns, evangelium. 1:2Ligesom der er skrevet hos profeten Esajas: »Se, jeg sender min engel for dit ansigt, han skal forberede din vej. 1:3Der er en stemme af en, der råber i ørkenen: Forbered Herrens vej, gør hans stier jævne!« 1:4på samme måde kom Johannes, han, der døbte i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. 1:5Og hele Judæas land og alle i Jerusalem gik ud og blev døbt af ham i floden Jordan, idet de bekendte deres synder. 1:6Og Johannes var klædt i kamelhår og havde et læderbælte om sin lænd og spiste græshopper og vild honning. 1:7Og han prædikede og sagde: »Efter mig kommer den, der er stærkere end jeg, hvis skorem jeg ikke er værdig til at bøje mig ned og løse. 1:8Jeg har døbt jer med vand. Han, derimod, skal døbe jer med Helligånden.«
1:9Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. 1:10Og straks, da han steg op af vandet, så han himlene blive åbnet og Ånden dale ned over ham ligesom en due, 1:11og der lød en stemme fra himlene: »Du er min søn, den elskede, i dig har jeg velbehag.«
1:12Og straks drev Ånden ham ud i ørkenen. 1:13Og han var i ørkenen fyrre dage, mens han blev fristet af Satan, og han var blandt dyrene, og englene betjente ham.
1:14Efter at Johannes var blevet overgivet, kom Jesus til Galiæa og prædikede Guds evangelium 1:15og sagde: »Tiden er fuldendt, og Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«
1:16Og mens han gik langs Galilæas sø, så han Simon og Simons bror Andreas i gang med at kaste net i søen. De var nemlig fiskere. 1:17Og Jesus sagde til dem: »Følg efter mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« 1:18Og de forlod øjeblikkeligt nettene og fulgte ham. 1:19Og da han gik lidt videre, så han Jakob, Zebedæus’ søn, og hans bror Johannes, som også var i gang med at ordne deres net i båden, 1:20og han kaldte straks på dem. Og de efterlod deres far Zebedæus i båden sammen med de hyrede folk og fulgte efter ham.
1:21Og de gik ind i Kapernaum. Og straks på sabbatten gik han ind i synagogen og underviste, 1:22og de blev slået af forundring over hans undervisning; for han underviste dem som en, der havde myndighed, og ikke som de skriftlærde°. 1:23Og der var i deres synagoge et menneske med en uren ånd, og han skreg op 1:24og sagde: »Hvad har vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg kender dig og ved, hvem du er: Guds hellige.« 1:25Og Jesus truede den og sagde: »Ti stille, og forsvind ud af ham!« 1:26Den urene ånd hev og sled i ham og skreg med høj stemme, og så forsvandt den ud af ham. 1:27Og de blev alle sammen forfærdede, så de diskuterede med hinanden og sagde: »Hvad er det her? En ny lære med myndighed; selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham.« 1:28Og hans ry udbredtes med det samme overalt i hele det område af Galilæa.
1:29Og straks, da de var kommet ud af synagogen, gik de ind i Simons og Andreas’ hus sammen med Jakob og Johannes. 1:30Men Simons svigermor lå og havde feber, og de fortalte ham straks om hende; 1:31og han gik hen til hende, tog hende ved hånden og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun vartede dem op. 1:32Men da det var blevet aften, ved den tid solen gik ned, bragte de alle, som havde det skidt, og de besatte, til ham, 1:33og hele byen var forsamlet foran døren. 1:34Og han helbredte mange, der led af mange slags sygdomme, og han uddrev mange onde ånder, og han tillod ikke de onde ånder at sige noget, fordi de kendte ham.
1:35Og tidligt om morgenen, længe før det blev lyst, stod han op og gik ud, bort til et øde sted, og der bad han. 1:36Og Simon og de, der var sammen med ham, fulgte efter ham. 1:37Og da de fandt ham, sagde de til ham: »Alle søger efter dig.« 1:38Og han sagde til dem: »Lad os gå andre steder hen, til de nærliggende byer, for at jeg også kan prædike der; det er jo derfor, jeg er kommet.« 1:39Og han gik hen og prædikede i deres synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde ånder.
1:40Og der kom en spedalsk til ham, bad ham indtrængende og faldt på knæ for ham og sagde til ham: »Hvis du vil, så kan du rense mig.« 1:41Og han blev fyldt af medfølelse, rakte sin hånd frem, rørte ved ham og sagde til ham: »Jeg vil, bliv ren!« 1:42Og spedalskheden forlod ham med det samme, og han blev renset. 1:43Og han sendte ham straks væk, talte strengt til ham 1:44og sagde: »Sørg for, at du ikke siger det til nogen; men gå hen, vis dig selv for præsten, og bring det offer for din renselse, som Moses har befalet, som et vidnesbyrd for dem!« 1:45Men han gik ud og begyndte at prædike meget og fortælle vidt og bredt, hvad der var sket, så at Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by; men han var udenfor på øde steder, og de kom til ham alle vegne fra.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Ulrik Sandborg-Petersen og Bent Houmaa Jørgensen
Dato for denne version: 28.05.2021