Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 2

Helbredelsen af en lam

2:1Da han nogle dage senere igen gik ind i Kapernaum, rygtedes det at han var hjemme. 2:2Mange samledes så at der ikke længere var plads, ikke engang foran døren, og han talte ordet til dem. 2:3Nogle bragte en lam hen til ham, båret af fire mænd. 2:4Da de ikke kunne bringe ham hen til Jesus på grund af skaren, fjernede de taget hvor han var; og da de havde brudt hul, sænkede de båren, som den lamme lå på. 2:5Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: »Søn! Dine synder tilgives dig.« 2:6Men nogle af de skriftlærde som sad der, tænkte i deres hjerter: 2:7»Hvorfor taler han på den måde? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder undtagen én, nemlig Gud?« 2:8Straks mærkede Jesus i sin ånd at de tænkte sådan ved sig selv, og sagde til dem: »Hvorfor tænker I dette i jeres hjerter? 2:9Hvad er lettest: At sige til den lamme: ›Dine synder tilgives dig‹, eller at sige: ›Rejs dig, tag din båre og gå‹? 2:10Men for at I skal vide at Menneskesønnen har fuldmagt til at tilgive synder på jorden,« – han sagde til den lamme: 2:11»Jeg siger dig: Rejs dig, tag din båre og gå hjem!« 2:12Og han rejste sig og tog straks båren og gik ud foran alle så at alle blev ude af sig selv og priste Gud: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Kaldelsen af Levi

2:13Han gik igen ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. 2:14Da han gik forbi, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Han rejste sig og fulgte ham. 2:15Det skete at han lå til bords i hans hus, og mange toldere og syndere lå til bords sammen med Jesus og hans disciple; for de var mange, og de fulgte ham. 2:16Da de skriftlærde blandt farisæerne så at han spiste sammen med synderne og tolderne, sagde de til hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med tolderne og synderne?« 2:17Da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, men det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«

Om gammelt og nyt

2:18Johannes’ disciple og farisæerne fastede. Nogle kom og sagde til ham: »Hvorfor faster Johannes’ disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« 2:19Jesus sagde til dem: »Kan brudesvendene faste mens brudgommen er hos dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. 2:20Der vil komme dage, når brudgommen er blevet taget fra dem, og da vil de faste på den dag. 2:21Ingen sætter en lap af et stykke ukrympet stof på en gammel kappe; ellers river lappen det nye fra det gamle, og hullet bliver værre. 2:22Og ingen hælder ny vin på gamle lædersække; ellers sprænger vinen lædersækkene, og både vinen og lædersækkene ødelægges; men hæld ny vin på nye lædersække!«

Aksplukningen på sabbatten

2:23Det skete at han gik gennem kornmarker på en sabbat, og mens de banede sig vej, begyndte hans disciple at plukke aks. 2:24Farisæerne sagde til ham: »Se, hvorfor gør de på en sabbat noget der ikke er tilladt?« 2:25Han sagde til dem: »Har I aldrig læst hvad David gjorde da han kom i nød og blev sulten, han og de der var sammen med ham? 2:26Hvordan han gik ind i Guds hus på ypperstepræstens Ebjatars tid og spiste skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og han gav også til dem der var sammen med ham?« 2:27Og han sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. 2:28Altså er Menneskesønnen herre, også over sabbatten.«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Henvisninger

v26: 1 Sam 21,1-7

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022