Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 2

Jesus helbreder en lam, 1-12, kalder Levi og spiser sammen med toldere, 13-17, taler om, hvorfor hans disciple ikke faster, 18-22, og forsvarer disciplene, der har plukket aks på en sabbat, 23-28.

2:1Og da han nogle dage derefter igen gik ind i Kapernaum, spredtes meldingen om, at han var hjemme. 2:2Og der samledes så mange, at der ikke længere var plads, ikke engang foran døren, og han talte ordet til dem. 2:3Og nogle kom og bragte en lam mand til ham. Fire personer bar ham. 2:4Og da de ikke kunne komme helt hen til ham på grund af folkemængden, tog de taget af der, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren ned, som den lamme lå på. 2:5Og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: »Søn! Dine synder er dig tilgivet.« 2:6Men nogle af de skriftlærde°, som sad der, tænkte i deres hjerter: 2:7»Hvorfor taler denne mand på den måde? Han taler bespotteligt. Hvem kan tilgive synder undtagen én, nemlig Gud?« 2:8Og Jesus mærkede med det samme i sin ånd, at de tænkte sådan ved sig selv, og sagde til dem: »Hvorfor tænker I disse ting i jeres hjerter? 2:9Hvad er lettest, at sige til den lamme: ›Dine synder er tilgivet‹, eller at sige: ›Stå op, tag din båre og bevæg dig rundt‹? 2:10Men for at I skal vide, at Menneskesønnen har autoritet til at tilgive synder på jorden,« sagde han til den lamme: 2:11»Jeg siger dig: Rejs dig op, tag din båre og gå hjem til dit hus!« 2:12Og han stod op og tog med det samme båren og gik ud for øjnene af dem alle. Og de måbede alle som én og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«
2:13Og han gik igen ud langs søen, og hele folkemængden kom til ham, og han underviste dem. 2:14Og da han gik forbi, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham. 2:15Og det skete, da han sad til bords i hans hus, at mange toldere og syndere sad til bords sammen med Jesus og hans disciple; de var nemlig mange, og de fulgte ham. 2:16Og da de skriftlærde° af farisæerne så, at han spiste sammen med synderne og tolderne, sagde de til hans disciple: »Hvordan kan han spise sammen med tolderne og synderne?« 2:17Og da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, men de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere
2:18Og Johannes’ disciple og farisæerne fastede jævnligt. Og der kom nogle og sagde til ham: »Hvorfor faster Johannes’ og farisæernes disciple, men dine disciple, de faster ikke?« 2:19Og Jesus sagde til dem: »Kan brudesvendene mon faste, mens brudgommen er hos dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. 2:20Men der skal komme dage, hvor brudgommen bliver taget fra dem, og til den tid, da skal de faste. 2:21Ingen syr en lap af ukrympet stof på gammelt tøj; for så river den nye lap det gamle tøj i stykker, og hullet bliver værre. 2:22Og ingen hælder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen lædersækkene i stykker, og både vinen og lædersækkene ødelægges; men hæld ung vin på nye lædersække!«
2:23Og det skete, at han på sabbatten passerede igennem en kornmark, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. 2:24Og farisæerne sagde til ham: »Se nu der, hvorfor gør de på sabbatten noget, der ikke er tilladt?« 2:25Og han sagde til dem: »Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han kom i nød og blev sulten, han selv og de, der var sammen med ham? 2:26Hvordan han gik ind i Guds hus, dengang Abiathar var ypperstepræst, og spiste skuebrødene, som det ikke er tilladt nogen andre end præsterne at spise, og også gav til dem, der var sammen med ham?« 2:27Og han sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. 2:28Altså er Menneskesønnen herre, også over sabbatten.«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Ulrik Sandborg-Petersen og Bent Houmaa Jørgensen
Dato for denne version: 28.05.2021