Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 9

Jesus bliver åbenbaret i herlighed på bjerget, 2-10, og besvarer disciplenes spørgsmål om Elias, 11-13. Han helbreder en besat dreng, 14-29. Han forudsiger sin lidelse, død og opstandelse anden gang, 30-32. Han irettesætter disciplene for deres magtkamp, 33-37, misbilliger, at de har forbudt en mand at uddrive onde ånder i hans navn, 38-41. Han taler om forargelse, 42-50.

9:2Og seks dage derefter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem alene afsides op på et højt bjerg, og han blev forvandlet for deres øjne. 9:3Og hans tøj blev skinnende, meget hvidt, så ingen blegemand på jorden kan gøre tøj så hvidt. 9:4Og Elias sammen med Moses viste sig for dem, og de var i samtale med Jesus. 9:5Og Peter tog ordet og sagde: »Rabbi, hvor er det godt, at vi er her, og lad os bygge tre hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias.« 9:6For han vidste ikke, hvad han skulle sige; for de var blevet helt forfærdede. 9:7Og der kom en sky, der dækkede dem; og der kom en stemme fra skyen: »Han er min Søn, den elskede, hør ham!« 9:8Og pludselig, da de så sig om, så de ikke længere andre end Jesus alene hos dem. 9:9Og da de gik ned fra bjerget, befalede han dem, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad de havde set, førend Menneskesønnen var opstået fra de døde. 9:10Og de holdt dette ord for sig selv og spurgte hinanden, hvad det er at opstå fra de døde.
9:11Og de spurgte ham og sagde: »De skriftlærde° siger jo, at Elias bør komme først?« 9:12Men han sagde til dem: »Elias kommer først og genopretter alting; og hvordan er der skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og foragtes. 9:13Men jeg siger jer, at Elias både er kommet, og at de gjorde med ham alt, hvad de ville, efter hvad der er skrevet om ham.«
9:14Og da de kom til disciplene, så de en stor folkemængde omkring dem og skriftlærde°, der diskuterede med dem. 9:15Og med det samme, da de så ham, studsede hele mængden og løb hen og hilste på ham. 9:16Og han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem om?« 9:17Og én i mængden svarede ham: »Mester! Jeg er kommet med min søn til dig; han har en stum ånd. 9:18Og hvor som helst den griber ham, river og slider den i ham, og han fråder og skærer tænder, og han visner hen; og jeg har sagt til dine disciple, at de skulle uddrive den, og de kunne ikke.« 9:19Men han svarede dem og sagde: »Åh, din vantro slægt! Hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom hen til mig med ham!« 9:20Og de førte ham hen til ham; og da han så ham, rev og sled ånden øjeblikkelig i ham og han faldt om på jorden og væltede sig rundt og frådede. 9:21Og han spurgte hans far: »Hvor længe er det siden, at det her er kommet over ham?« Men han sagde: »Fra barndommen af; 9:22og den har tit kastet ham både i ild og vand for at ødelægge ham; men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os!« 9:23Men Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alle ting er mulige for den, der tror.« 9:24Med det samme råbte barnets far og sagde med tårer: »Jeg tror, hjælp min vantro!« 9:25Men da Jesus så, at folkemængden stimlede sammen, truede han den urene ånd og sagde til den: »Din stumme og døve ånd! Jeg befaler dig: Far ud af ham, og far ikke mere ind i ham!« 9:26Da skreg og rev og sled den meget i ham og fór ud, og han blev om død, så at de fleste sagde: »Han er død.« 9:27Men Jesus tog ham ved hånden og rejste ham op; og han stod op. 9:28Og da han var kommet ind i et hus, spurgte hans disciple ham i enrum: »Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?« 9:29Og han sagde til dem: »Den slags kan ikke fare ud ved noget andet end ved bøn og faste.«
9:30Og da de gik ud derfra, passerede de igennem Galilæa, og han ville ikke, at nogen skulle vide det. 9:31For han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen udleveres i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel; og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« 9:32Men de forstod ikke det, han sagde, og de var bange for at spørge ham.
9:33Og de kom til Kapernaum, og da han var kommet ind i huset, spurgte han dem: »Hvad var det, I gik og talte med hinanden om på vejen?« 9:34Men de sagde ikke noget; for de havde undervejs talt med hinanden om, hvem der var den største. 9:35Og han satte sig og kaldte på de tolv og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« 9:36Og han tog et lille barn og stillede det midt iblandt dem og tog det i sine arme og sagde til dem: 9:37»Den, der tager imod ét af disse små børn for mit navns skyld, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men den, der sendte mig ud.«
9:38Johannes sagde til ham: »Mester! Vi så én, der ikke følger os, uddrive onde ånder i dit navn; og vi forbød ham det, fordi han ikke følger os.« 9:39Men Jesus sagde: »I skal ikke forbyde ham det; for der er ingen, der gør et under i mit navn og straks efter kan tale ondt om mig. 9:40For den, der ikke er imod os, er for os. 9:41For den, der giver jer et krus vand at drikke i mit navn, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer: Han skal bestemt ikke gå glip af sin løn.
9:42Og det var bedre for den, der forarger en af de her små, der tror, at der lå en møllesten om hans hals, og han var kastet i havet. 9:43Og hvis din hånd forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå som en krøbling ind til livet end at have to hænder og ryge i helvede til den uudslukkelige ild, 9:44[hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes]. 9:45Og hvis din fod forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå lam ind til livet end at have to fødder og og blive kastet i helvede, 9:46[hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes]. 9:47Og hvis dit øje forarger dig, så riv det ud; det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds rige end at have to øjne og blive kastet i helvede, 9:48hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes. 9:49For enhver skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt. 9:50Saltet er godt; men hvis saltet bliver saltløst, hvad vil I så givet det kraften tilbage med? Hav salt i jer selv, og hold fred med hinanden!«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.05.2021