Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 15

Retssagen hos Pilatus

15:1Straks om morgenen traf ypperstepræsterne sammen med de ældste og de skriftlærde, hele rådet, en beslutning og bandt Jesus, førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. 15:2Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Men han svarede ham: »Du siger det.« 15:3Ypperstepræsterne anklagede ham meget. 15:4Pilatus spurgte ham så igen: »Svarer du intet? Se, hvor meget de anklager dig.« 15:5Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig. 15:6Under festen plejede han at løslade dem én fange, den som de forlangte. 15:7Men der var en der hed Barabbas, som sad fængslet sammen med oprørerne som under oprøret havde begået mord. 15:8Skaren gik op og begyndte at bede om at han ville gøre for dem, som han plejede. 15:9Men Pilatus svarede dem: »Vil I have, at jeg løslader jødernes konge til jer?« 15:10For han forstod at ypperstepræsterne havde udleveret ham på grund af misundelse. 15:11Nu ophidsede ypperstepræsterne skaren til at han hellere skulle løslade Barabbas til dem. 15:12Men Pilatus svarede dem igen: »Hvad vil I så have at jeg skal gøre med ham som I kalder jødernes konge?« 15:13De råbte igen: »Korsfæst ham!« 15:14Pilatus sagde til dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte endnu højere: »Korsfæst ham!« 15:15Og da Pilatus ville gøre skaren tilpas, løslod han Barabbas til dem; og Jesus lod han piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

15:16Soldaterne førte ham så ind i gården, det vil sige borgen, og de sammenkaldte hele vagten. 15:17De klædte ham i en purpurkappe, flettede en tornekrone og satte den på ham. 15:18Og de begyndte at hilse ham: »Vær hilset, jødernes konge!« 15:19De slog ham i hovedet med en stav, spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham. 15:20Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Og de førte ham ud for at korsfæste ham.

Korsfæstelsen

15:21De tvang en forbipasserende, Simon fra Kyrene, som kom fra marken, Alexanders og Rufus’ far, til at bære hans kors. 15:22De førte ham til stedet Golgata, det betyder »Hovedskalsted.« 15:23De forsøgte at give ham vin krydret med myrra, men han tog det ikke. 15:24De korsfæstede ham og delte hans klæder ved at kaste lod om hvem der skulle tage hvad. 15:25Det var den tredje time da de korsfæstede ham. 15:26Indskriften med anklagen imod ham lød sådan: »Jødernes konge.« 15:27Sammen med ham korsfæstede de to røvere, den ene ved hans højre og den anden ved hans venstre side. [15:28Og Skriften blev opfyldt, der siger: »Og han blev regnet iblandt overtrædere.«] 15:29De der gik forbi, spottede ham ved at ryste på hovedet og sige: »Nå! Du som bryder templet ned og bygger det op på tre dage; 15:30frels dig selv ved at stige ned fra korset!« 15:31På samme måde hånede ypperstepræsterne ham indbyrdes sammen med de skriftlærde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. 15:32Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned af korset, så vi kan se det og tro!« Også de som var blevet korsfæstet sammen med ham, hånede ham.

Jesu død

15:33Da den sjette time var kommet, blev der mørke over hele landet indtil den niende time. 15:34I den niende time råbte Jesus med høj stemme: »Eloí! Eloí! Lama sabaktani?« Det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« 15:35Nogle af dem som stod ved siden af, sagde, da de hørte det: »Se, han kalder på Elias.« 15:36Men en løb hen og fyldte en svamp med eddike, stak den på en stav og gav ham at drikke og sagde: »Lad os se om Elias kommer for at tage ham ned.« 15:37Men Jesus råbte med høj stemme og udåndede. 15:38Og forhænget i templet blev spaltet i to fra øverst til nederst. 15:39Men da officeren som stod lige over for ham, så at han udåndede på den måde, sagde han: »Sandelig, denne mand var Guds Søn.« 15:40Men der var også kvinder som så til på afstand. Blandt dem var også Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses’ mor, og Salome, 15:41som fulgte ham og sørgede for ham da han var i Galilæa, og mange andre kvinder der var gået op til Jerusalem sammen med ham.

Begravelsen

15:42Da det allerede var blevet aften, for det var forberedelsesdag, det vil sige dagen før sabbat, 15:43kom Josef fra Arimatæa, som var et anset medlem af rådet, og som også selv ventede Guds rige; han tog mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu legeme. 15:44Men Pilatus undrede sig over at han allerede var død, 15:45og han tilkaldte officeren og spurgte ham om han allerede havde været død længe; og da han fik det at vide af officeren, skænkede han liget til Josef. 15:46Han købte et linnedklæde, tog ham ned, svøbte ham ind i linnedklædet og lagde ham i en grav som var hugget ud i klippen, og han væltede en sten for indgangen til graven. 15:47Men Maria Magdalene og Maria, Joses’ mor, så hvor han blev lagt.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Henvisninger

v28: Es 53,12.
v34: Sal 22,2

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022