Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 15

Jesus udleveres til Pilatus, der ingen skyld finder hos ham; Pilatus vil frigive ham, men presses af folket til at frigive Barabbas og udlevere Jesus til at korsfæstes, 1-15. Jesus hånes af soldaterne, tornekrones og føres ud for at blive korsfæstet, 16-20. Simon bærer hans kors. Han korsfæstes på Golgatha sammen med to røvere. Han hånes. Hans død og de tegn, der følger med, 21-39. Kvinderne ved korset; Josef begraver hans lig, 40-47.

15:1Og straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde holdt råd med de ældste og de skriftlærde°, hele rådet, bandt de Jesus og førte ham afsted og udleverede ham til Pilatus. 15:2Og Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Og han svarede og sagde til ham: »Du siger det.« 15:3Og ypperstepræsterne anklagede ham meget. 15:4Men Pilatus spurgte ham igen og sagde: »Svarer du slet ikke noget? Se, hvor meget de anklager dig for!« 15:5Men Jesus svarede ikke mere noget, så Pilatus undrede sig. 15:6Men til festen plejede han at løslade én fange til dem, hvem de nu forlangte. 15:7Men der var en, der hed Barabbas; han var fanget sammen med de oprørere, der under oprøret havde begået mord. 15:8Og folkemængden gik op og begyndte at bede om, at han ville gøre det for dem, som han plejede. 15:9Men Pilatus svarede dem og sagde: »Vil I, at jeg skal løslade Jødernes Konge til jer?« 15:10For han forstod, at det var af misundelse, at ypperstepræsterne havde udleveret ham. 15:11Men ypperstepræsten ophidsede mængden til at bede om, at han hellere skulle løslade Barabbas til dem. 15:12Men Pilatus svarede igen og sagde til dem: »Hvad vil I så, jeg skal gøre med ham, som I kalder Jødernes Konge?« 15:13Men de råbte igen: »Korsfæst ham!« 15:14Men Pilatus sagde til dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte højlydt: »Korsfæst ham!« 15:15Og da Pilatus ville gøre folkemængden tilpas, løslod han Barabbas til dem; og Jesus lod han piske og udlevere, så han kunne blive korsfæstet.
15:16Men soldaterne førte ham ind i gården, det vil sige borgen, og de sammenkaldte hele vagtafdelingen. 15:17Og de klædte ham i en purpurkappe og flettede en tornekrone og satte den på ham. 15:18Og de begyndte at hilse ham: »Vær hilset, jødernes konge!« 15:19Og de slog ham på hovedet med et rør og spyttede på ham og faldt på knæ og tilbad ham. 15:20Og da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans eget tøj på. Og de førte ham ud for at korsfæste ham.
15:21Og de tvang en, der gik forbi, Simon fra Kyrene, der kom fra marken, Aleksanders og Rufus’ far, til at bære hans kors. 15:22Og de førte ham til stedet Golgatha, det betyder »Hovedskalsted.« 15:23Og de gav ham vin med myrra i at drikke; men han tog det ikke. 15:24Og de korsfæstede ham, og de fordelte hans tøj ved at kaste lod om det alt efter, hvad enhver skulle tage. 15:25Men det var den tredje time, da de korsfæstede ham. 15:26Og overskriften med beskyldningen imod ham var skrevet på sådan: »Jødernes konge.« 15:27Og de korsfæstede to røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre side. [15:28Og Skriften blev opfyldt, der siger: »Og han blev regnet iblandt overtrædere.« 15:29Og de, der gik forbi, hånede ham, idet de rystede på hovedet og sagde: »Nå! Det er dig, der bryder templet ned og bygger det op på tre dage; 15:30frels dig selv ved at stige ned fra korset!« 15:31På samme måde hånede ypperstepræsterne indbyrdes sammen med de skriftlærde° og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. 15:32Kristus, Israels konge – lad ham nu stige ned af korset, så vi kan se det og tro!« Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. 15:33Og da den sjette time var kommet, blev der mørke over hele landet indtil den niende time. 15:34Og ved den niende time råbte Jesus med høj stemme og sagde: »Eloï! Eloï! Lama sabaktani?« Det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« 15:35Og nogle af dem, der stod i nærheden, sagde, da de hørte det: »Se, han kalder på Elias.« 15:36Men en løb hen og fyldte en svamp med eddike og stak den på et rør og gav ham at drikke og sagde: »Holdt! Lad os se, om Elias kommer for at tage ham ned.« 15:37Men Jesus råbte med høj stemme og udåndede. 15:38Og forhænget i templet splittedes i to fra øverst til nederst. 15:39Men da officeren, der stod i nærheden, lige over for ham, så, at han udåndede på den måde, sagde han: »Sandelig, det menneske var Guds Søn.«
15:40Men der var også kvinder, der så til på afstand. Blandt dem var også Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses’ mor, og Salome, 15:41der også fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og mange andre kvinder, der var gået op til Jerusalem sammen med ham. 15:42Og da det allerede var blevet aften (for det var forberedelsesdag, det vil sige forsabbat), 15:43kom Josef fra Arimatæa, der var et anset medlem af rådet, og som også selv ventede Guds rige; han tog mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu legeme. 15:44Men Pilatus undrede sig over, at han allerede skulle være død, 15:45og han kaldte officeren til sig og spurgte ham, om han allerede havde været død et stykke tid; og da han fik det at vide af officeren, gav han Josef liget. 15:46Og han købte et fint linnedklæde, tog ham ned, svøbte ham ind i linnedklædet og lagde ham i en grav, der var hugget ud i en klippe, og han væltede en sten for indgangen til graven. 15:47Men Maria Magdalene og Maria, Joses’ mor, så, hvor han blev lagt.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.05.2021