Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

Kvinderne går ud til graven; en engel forkynder for dem at Jesus er opstået

16:1Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome duftende salver for at komme og salve ham. 16:2Og meget tidligt på den første dag i ugen kom de til graven da solen stod op. 16:3De sagde til hinanden: »Hvem skal vælte stenen fra indgangen til graven for os?« 16:4Da de så op, opdagede de at stenen var væltet tilbage (for den var meget stor). 16:5Da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side, iført en hvid kjortel, og de blev forfærdede. 16:6Men han sagde til dem: »Bliv ikke forfærdede! I leder efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede; han er opstået, han er ikke her; se, der er stedet hvor de lagde ham. 16:7Men tag afsted, sig til hans disciple og til Peter at han går i forvejen for jer til Galilæa; dér skal I se ham, som han har sagt til jer.« 16:8De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og forfærdede; og de sagde ikke noget til nogen; for de var bange.

Jesus åbenbarer sig for Maria Magdalene

16:9[Men da han var opstået tidligt den første dag i ugen, blev han først åbenbaret for Maria Magdalene, som han havde drevet syv onde ånder ud af. 16:10Og hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd. 16:11Og da de hørte, at han levede og var set af hende, troede de det ikke.

Jesus åbenbarer sig for de to på vejen

16:12Men derefter blev han åbenbaret i en anden skikkelse for to af dem på vejen, mens de gik ud på landet. 16:13Og de gik hen og forkyndte det for de andre. Heller ikke dem troede de.

Jesus viser sig for de elleve, befaler dem at prædike og lover sin hjælp

16:14Senere viste han sig for de elleve selv, mens de lå til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed fordi de ikke havde troet dem der havde set ham opstået. 16:15Og han sagde til dem: »Gå ud i hele verden og prædik evangeliet for hele skabningen! 16:16Den der tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den der ikke tror, skal blive fordømt. 16:17Men disse tegn skal følge dem der tror: I mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; 16:18de skal tage slanger op, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive helbredt.«

Jesus tages op til himlen, men er med apostlene i evangeliets tjeneste

16:19Og så blev Herren Jesus, efter at han havde talt til dem, taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. 16:20Men de gik ud og prædikede alle vegne idet Herren arbejdede med og bekræftede ordet gennem de medfølgende tegn.]

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.04.2021