Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

Opstandelsen

16:1Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome velduftende olier for at gå ud og salve ham. 16:2Og meget tidligt på den første dag i ugen kom de til graven da solen var stået op. 16:3De sagde til hinanden: »Hvem vil vælte stenen fra indgangen til graven for os?« 16:4Da de så op, så de at stenen var væltet bort, for den var meget stor. 16:5Da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side, iført en hvid kjortel, og de blev forfærdede. 16:6Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er opstået, han er ikke her; se stedet hvor de lagde ham. 16:7Men gå og sig til hans disciple og til Peter at han går i forvejen for jer til Galilæa; dér vil I se ham, ligesom han har sagt til jer.« 16:8De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og forundrede; og de sagde ikke noget til nogen; for de var bange.

Åbenbaring for disciplene

16:9[Men da han var opstået tidligt den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde uddrevet syv dæmoner af. 16:10Hun gik hen og fortalte det til dem som havde været sammen med ham, og som sørgede og græd. 16:11Da de hørte at han levede og var blevet set af hende, troede de det ikke. 16:12Men derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem mens de gik ud på landet. 16:13De kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem troede de. 16:14Til sidst åbenbarede han sig for de elleve selv, mens de lå til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem der havde set ham opstået. 16:15Han sagde til dem: »Gå ud i hele verden og forkynd evangeliet for hele skabningen. 16:16Den som tror og bliver døbt, vil blive frelst; men den der ikke tror, vil blive fordømt. 16:17Men disse tegn vil følge dem som tror: I mit navn vil de uddrive onde ånder; de vil tale med nye tunger; 16:18de vil tage slanger op med deres hænder, og hvis de drikker dødbringende gift, vil det ikke skade dem; de vil lægge hænder på syge, og de vil blive helbredt.« 16:19Og så blev Herren Jesus, efter at han havde talt til dem, taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. 16:20Men de gik ud og forkyndte overalt mens Herren virkede med og bekræftede ordet ved de tegn som fulgte med.]
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022