Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

Kvinderne går ud til graven; en engel forkynder for dem, at Jesus er opstået, 1-8. Jesus åbenbarer sig for Maria Magdalene, 9-11, og for de to på vejen, 12-13. Han åbenbarer sig for de elleve, befaler dem at prædike og lover sin hjælp, 14-18. Han tages op til himlen, men er med apostlene i evangeliets tjeneste, 19-20.

16:1Og da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome duftende salver for at komme og salve ham. 16:2Og meget tidligt på den første dag i ugen kom de til graven, da solen var stået op. 16:3Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vælte stenen fra indgangen til graven for os?« 16:4Og da de så op, opdagede de, at stenen var væltet fra (for den var meget stor). 16:5Og da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side, iført en hvid kjortel, og de blev forfærdede. 16:6Men han sagde til dem: »Bliv ikke forfærdede! I leder efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede; han er opstået, han er ikke her; se, der er stedet, hvor de lagde ham.« 16:7Men tag afsted, sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa; der skal I se ham, som han har sagt til jer.« 16:8Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og forfærdede; og de sagde ikke noget til nogen; for de var bange.
16:9[Men da han var opstået tidligt den første dag i ugen, blev han først åbenbaret for Maria Magdalene, som han havde drevet syv onde ånder ud af. 16:10Og hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd. 16:11Og da de hørte, at han levede og var set af hende, troede de det ikke.
16:12Men derefter blev han åbenbaret i en anden skikkelse for to af dem på vejen, mens de gik ud på landet. 16:13Og de gik hen og forkyndte det for de andre. Heller ikke dem troede de.
16:14Senere blev han åbenbaret for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårde hjerter, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham opstået. 16:15Og han sagde til dem: »Gå ud i hele verden og prædik evangeliet for hele skabningen! 16:16Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, der ikke tror, skal blive fordømt. 16:17Men de her tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de drive onde ånder ud; de skal tale med nye tunger; 16:18de skal tage på slanger, og hvis de drikker nogen gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive helbredt.«
16:19Og så blev Herren, efter at han havde talt med dem, taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. 16:20Men de gik ud og prædikede alle vegne, idet Herren arbejdede med og bekræftede ordet gennem de medfølgende tegn.][1]Versene 9-20 findes ikke i de ældste håndskrifter

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.09.2017