Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 13

Forudsigelse af de sidste tiders kendetegn og genkomsten

13:1Da han gik ud af templet, sagde en af hans disciple til ham: »Lærer! Se, hvilke sten og hvilke bygninger!« 13:2Jesus sagde til ham: »Ser du disse store bygninger? Der vil ikke blive sten på sten tilbage, der ikke skal brydes ned.« 13:3Da han sad på oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene: 13:4»Sig os, hvornår vil dette ske, og hvad er tegnet når alt dette skal opfyldes?« 13:5Men Jesus begyndte at sige til dem: »Vogt jer for at ikke nogen bedrager jer! 13:6Mange vil komme i mit navn og sige: Det er mig; og de vil bedrage mange. 13:7Men når I hører om krige og rygter om krige, så bliv ikke forfærdede, det er nødvendigt at det sker, men det er endnu ikke afslutningen. 13:8For folk vil rejse sig mod folk og rige mod rige, og der vil være jordskælv sted efter sted, der vil være hungersnød. Dette er begyndelsen på veerne. 13:9Men I, giv agt på jer selv; de vil udlevere jer til domstole og synagoger; I vil blive pisket og stillet for guvernører og konger for min skyld til et vidnesbyrd for dem. 13:10Men det er nødvendigt at evangeliet først forkyndes for alle folk. 13:11Når de fører jer hen og udleverer jer, skal I ikke på forhånd bekymre jer om hvad I skal sige, men det der bliver givet jer i den time, skal I tale; for det er ikke jer der taler, men Helligånden. 13:12Og bror vil udlevere bror til døden, og far sit barn; og børn vil rejse sig mod forældre og få dem dræbt. 13:13I vil blive hadet af alle for mit navns skyld; men den der holder ud indtil afslutningen, han vil blive frelst. 13:14Men når I ser ødelæggelsens modbydelighed stå hvor han ikke bør stå, (den der læser det, skal forstå!), så skal de der er i Judæa, flygte til bjergene; 13:15og den der er på taget, skal ikke gå ned eller gå ind for at tage noget i sit hus; 13:16og den der er på marken, skal ikke vende tilbage for at hente sin kappe. 13:17Ve de gravide og dem der ammer, i de dage! 13:18Men bed om at det ikke vil ske om vinteren; 13:19for i de dage vil der være en sådan trængsel som der ikke har været fra begyndelsen på skabelsen, som Gud skabte, indtil nu, og heller ikke vil komme. 13:20Hvis Herren ikke afkortede de dage, da blev intet kød frelst; men for de udvalgtes skyld, som han har udvalgt, har han afkortet dagene. 13:21Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus, se der! tro det ikke. 13:22For falske Kristus’er og falske profeter vil fremstå og gøre tegn og undere for, hvis det er muligt, at bedrage de udvalgte. 13:23Men I, vær på vagt; jeg har sagt jer alt på forhånd. 13:24Men i de dage, efter den trængsel,
vil solen formørkes,
og månen vil ikke give sit lys,
13:25og stjernerne vil falde ned fra himlen,
og kræfterne i himlen vil blive rystet.
13:26Og da vil de se Menneskesønnen komme i skyerne med stor kraft og herlighed. 13:27Da vil han sende sine engle ud og samle sine udvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende indtil himlens ende.

Lignelsen om figentræet

13:28Men lær en lignelse af figentræet: Når dets grene allerede er blevet friske, og bladene springer ud, så forstår I at sommeren er nær. 13:29Sådan skal også I, når I ser dette, forstå at han er nær døren. 13:30Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. 13:31Himlen og jorden vil forgå, men mine ord vil ikke forgå. 13:32Men den dag eller time kender ingen, heller ikke englene i himlen eller Sønnen, kun Faderen.

Vågne tjenere

13:33Vær på vagt og hold jer vågne; for I ved ikke hvornår tiden er der. 13:34Det er ligesom en mand der rejste til udlandet; han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver til sin gerning, og befalede dørvogteren at han skulle våge. 13:35Våg derfor, for I ved ikke hvornår husets herre kommer, enten om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller om morgenen, 13:36for at han ikke, når har pludselig kommer, skal finde jer sovende! 13:37Men det jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!«
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022