Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 13

Jesus forudsiger ødelæggelsen af templet, 1-2, taler om, hvilke tegn der skal gå forud for hans genkomst, 3-13, om Jerusalems undergang, 14-23, om sin genkomst, 24-32, formaner til årvågenhed, 33-37.

13:1Og da han gik ud af helligdommen, sagde en af hans disciple til ham: »Se, hvilke sten og hvilke bygninger!« 13:2Og Jesus sagde til ham: »Ser du disse store bygninger? Der skal ikke blive sten på sten tilbage, der ikke skal brydes ned.
13:3Og da han sad på oliebjerget lige over for helligdommen, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene: 13:4»Sig os, hvornår skal det ske, og hvad er tegnet på, at alt det skal opfyldes?« 13:5Men Jesus begyndte at sige til dem: »Pas på, at ingen forfører jer! 13:6Mange skal komme i mit navn og sige: Det er mig; og de skal forføre mange. 13:7Men når I hører om krige og krigsrygter, så bliv ikke forskrækkede, for det skal ske, men det er ikke afslutningen endnu. 13:8For folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være jordskælv her og der, og der skal være hungersnød og oprør. Dét er begyndelsen på veerne. 13:9Men I, pas på jer selv; de skal udlevere jer til rådsforsamlinger og synagoger; I skal blive pisket og stillet for guvernører og konger for min skyld som et vidnesbyrd for dem. 13:10Og evangeliet bør først prædikes for alle folkeslagene. 13:11Og når de fører jer hen og udleverer jer, skal I ikke i forvejen bekymre jer om, hvad I skal sige, men det, der bliver givet jer i samme øjeblik, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. 13:12Og bror skal udlevere bror til døden, og far sit barn; og børn skal gå imod forældre og slå dem ihjel. 13:13Og I skal hades af alle for mit navns skyld; men den, der holder ud indtil enden, han skal blive frelst.
13:14Men når I ser Ødelæggelsens Hæslighed stå, hvor den ikke bør stå, (den, der læser det, skal lægge mærke til det!), da skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene; 13:15men den, der er på taget, skal ikke gå ned eller gå ind for at hente noget i sit hus; 13:16og den, der er på marken, skal ikke vende tilbage for at hente sit tøj. 13:17Men vé de gravide og dem, der ammer, i de dage! 13:18Men bed om, at det ikke skal ske om vinteren; 13:19for i de dage skal der være så stor en trængsel, som der ikke har været fra skabningens begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og som der heller ikke skal komme. 13:20Og hvis Herren ikke afkortede de dage, da blev intet kød frelst; men for de udvalgtes skyld, som han har udvalgt, har han afkortet de dage. 13:21Og hvis nogen til den tid siger til jer: Se, her er Kristus, eller se der! så tro det ikke. 13:22For falske Kristus’er og falske profeter skal stå frem og gøre tegn og undere for om muligt at forføre de udvalgte. 13:23Men I, vær på vagt; jeg har sagt det hele til jer på forhånd.
13:24Men i de dage, efter den trængsel, skal solen formørkes og månen ikke give sit skin, 13:25og stjernerne skal falde ned fra himlen, og de kræfter, der er i himlen, skal rystes. 13:26Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med stor kraft og herlighed. 13:27Og da skal han sende sine engle ud og samle sine udvalgte fra de fire vinde, fra jordens ende indtil himlens ende. 13:28Men lær lignelsen af figentræet: Når dets gren allerede er blevet blød, og bladene skyder frem, så forstår I, at sommeren er nær. 13:29Sådan skal også I, når I ser disse ting, forstå, at han er lige uden for døren. 13:30Sandelig, siger jeg jer, denne slægt skal slet ikke forsvinde, før alle disse ting er sket. 13:31Himlen og jorden skal forsvinde, men mine ord skal på ingen måde forsvinde. 13:32Men den dag og time kender ingen, end ikke englene i himlen, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.
13:33I skal sørge for at holde jer vågne og bede; for I ved ikke, hvornår tiden er der. 13:34Ligesom en mand, der rejste til udlandet, forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver sin gerning, og befalede dørvogteren, at han skulle holde vagt, – 13:35hold jer derfor vågne, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, enten om aftenen eller ved midnatstid eller ved hanegal eller om morgenen, 13:36for at han ikke, når har pludselig kommer, skal finde jer sovende! 13:37Men det, jeg siger til jer, siger jeg til alle: Hold jer vågne!«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.09.2017