Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 11

Jesus rider ind i Jerusalem, 1-10, går ud til Bethania, forbander figentræet, 11-14. Han renser helligdommen, 15-19, taler om troen og bønnen, 20-26. Han nægter at svare på ypperstepræsternes spørgsmål om hans myndighed, 27-33.

11:1Og da de nærmede sig til Jerusalem, til Bethfage og Bethania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple af sted og sagde til dem: 11:2»Gå hen til den landsby, der ligger foran jer, og lige, når I kommer ind i den, skal I finde et føl bundet, som der endnu aldrig har siddet noget menneske på; løs det, og kom her hen med det! 11:3Og hvis nogen siger til jer: Hvorfor gør I det? skal I sige: Herren har brug for det, og han sender det herhen igen med det samme.« 11:4Og de gik hen og fandt føllet bundet ved døren udenfor ved gyden, og de løste det. 11:5Og nogle af dem, der stod der, sagde til dem: »Hvad er det, I gør? Løser I føllet?« 11:6Men de sagde til dem, som Jesus havde sagt, og de gav dem lov til det. 11:7Og de førte føllet hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig på det. 11:8Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre kviste, som de skar af på markerne. 11:9Og de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosanna! Velsignet være den, der kommer, i Herrens navn! 11:10Velsignet være vor far Davids rige, der kommer, hosanna i det Højeste!«
11:11Og han gik ind i Jerusalem, i helligdommen, og da han havde set på det hele, gik han ud til Bethania med de tolv, da det allerede var aftenstid. 11:12Og den næste dag, da de gik ud af Bethania, blev han sulten. 11:13Og da han på langt afstand så et figentræ, der havde blade, gik han derhen for at se, om han måske kunne finde noget på det, og da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade; for det var ikke figentid. 11:14Og han talte og sagde til det: »Aldrig i evighed skal nogen mere spise frugt af dig!«
11:15Og de kom til Jerusalem; og han gik ind i helligdommen og begyndte at jage dem ud, der solgte og købte i helligdommen, og han væltede vekselerernes borde og duesælgernes stole. 11:16Og han tillod ikke, at nogen bar noget igennem helligdommen. 11:17Og han underviste og sagde til dem: »Er der ikke skrevet, at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene? Men I har gjort det til en røverhule!« 11:18Og ypperstepræsterne og de skriftlærde° hørte det, og de prøvede at finde ud af, hvordan de kunne slå ham ihjel; for de var bange for ham, fordi hele folkemængden blev fuld af forundring over hans lære. 11:19Og da det blev aften, gik han uden for byen.
11:20Og da de om morgenen gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden af. 11:21Og Peter huskede det og sagde til ham: »Mester! Se, det figentræ, du forbandede, er visnet!« 11:22Og Og Jesus svarede og sagde til dem: »Hav tro på Gud! 11:23Sandelig, siger jeg jer, den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og kast dig i havet, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, ham skal det ske for. 11:24Derfor siger jeg til jer: Alt, hvad I beder og anmoder om, tro, at I har fået det, så skal det ske. 11:25Og når I står og beder, så tilgiv, hvis I har noget imod nogen, for at også jeres Far, der er i himlene, må tilgive jer jeres overtrædelser. 11:26[Men hvis I ikke tilgiver, skal jeres Far, der er i himlene, heller ikke tilgive jeres overtrædelser].
11:27Og de kom igen til Jerusalem; og mens han gik omkring i helligdommen, kom ypperstepræsterne og de skriftlærde° og de ældste hen til ham. 11:28Og de sagde til ham: »Hvad er det for en myndighed, du gør disse ting med?« 11:29Men Jesus sagde til dem: »Jeg vil spørge jer om én ting, og svar mig på den, så vil jeg sige jer, hvilken myndighed jeg har til at gøre disse ting. 11:30Johannes’ dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig!« 11:31Og de tænkte ved sig selv og sagde: »Siger vi: Fra himlen, så vil han sige: Hvorfor troede I ham så ikke? 11:32Men siger vi: Fra mennesker -« så var de bange for folket; for alle regnede med, at Johannes virkelig var en profet. 11:33Og de svarede og sagde til Jesus: »Vi ved det ikke.« Og Jesus sagde til dem: »Så siger jeg heller ikke til jer, med hvilken myndighed jeg gør disse ting.«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.05.2021