Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 4

4:1Og han begyndte igen at undervise ved søen. Og en meget stor folkemængde samledes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd på søen; og hele mængden stod på land ved søen. 4:2Og han lærte dem meget i lignelser og sagde til dem i sin undervisning: 4:3»Hør efter: Se, en sædemand gik ud for at så, 4:4og det skete, mens han såede, at noget faldt ved vejen, og fuglene kom og åd det. 4:5Og noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde meget jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb jord. 4:6Og da solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde rod, visnede det. 4:7Og noget faldt iblandt torne, og tornene voksede op og kvalte det, og det bar ikke frugt. 4:8Og noget faldt i god jord og bar frugt, der skød frem og voksede, og det bar tredive og tres og hundrede fold.« 4:9Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« 4:10Og da han blev alene, spurgte de omkringstående sammen med de tolv ham om lignelserne. 4:11Og han sagde til dem: »Guds riges hemmelighed er givet til jer; men de, der er udenfor, får alt fortalt i lignelser, 4:12for at de, skønt de er seende, skal se og ikke indse, og, skønt de er hørende, skal høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende sig og få tilgivelse.« 4:13Og han sagde til dem: »Fatter I ikke denne lignelse? Hvordan vil I så forså alle de andre lignelser? 4:14Sædemanden sår ordet. 4:15Men de ved vejen, det er dem, hvor ordet bliver sået, og når de hører det, kommer Satan straks og fjerner ordet, der er sået i dem. 4:16Og på samme måde dem, der bliver sået på stengrunden, det er dem, der straks, når de hører ordet, tager imod det med glæde; 4:17og de har ikke rod i sig, men holder kun ud et stykke tid; når der derefter kommer trængsel eller forfølgelse for ordets skyld, forarges de straks. 4:18Og andre er dem, der bliver sået iblandt torne; det er dem, der har hørt ordet, 4:19og denne verdens bekymringer og rigdommens forførelse og begæringerne efter de andre ting kommer ind og kvæler ordet, så det bliver uden frugt. 4:20Og de, der blev sået i god jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.09.2017