Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

16:14Senere viste han sig for de elleve selv, mens de lå til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed fordi de ikke havde troet dem der havde set ham opstået. 16:15Og han sagde til dem: »Gå ud i hele verden og prædik evangeliet for hele skabningen! 16:16Den der tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den der ikke tror, skal blive fordømt. 16:17Men disse tegn skal følge dem der tror: I mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; 16:18de skal tage slanger op, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive helbredt.«

Jesus tages op til himlen, men er med apostlene i evangeliets tjeneste

16:19Og så blev Herren Jesus, efter at han havde talt til dem, taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. 16:20Men de gik ud og prædikede alle vegne idet Herren arbejdede med og bekræftede ordet gennem de medfølgende tegn.]

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.04.2021