Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 10

Filisterne slaa Israel, Saul og hans Sønner omkomme, Israels Børn forlade deres Stæder, 1-7; Filisterne plyndre de ihjelslagne, ophænge Sauls og hans Sønners Legemer i Beth-Sean, Indbyggerne af Jabes tage dem ned og begrave dem; Saul omkommer for sine Synders Skyld, 8-14.

10:1Og Filisterne strede imod Israel, og Israels Mænd flyede for Filisternes Ansigt og faldt ihjelslagne paa Gilboas Bjerg. 10:2Og Filisterne forfulgte Saul og hans Sønner, og Filisterne ihjelsloge Jonathan og Abinadab og Malkisua, Sauls Sønner. 10:3Og Krigen blev svar imod Saul, og Skytterne, som førte Bue, naaede ham, og han blev saare angst for Skytterne. 10:4Da sagde Saul til sin Vaabendrager: Drag dit Sværd ud og stik mig igennem dermed, at ikke disse uomskaarne skulle komme og handle ilde med mig; men hans Vaabendrager vilde ikke, thi han frygtede saare; da tog Saul Sværdet og styrtede sig deri. 10:5Der hans Vaabendrager saa, at Saul var død, da styrtede ogsaa han sig i sit Sværd og døde. 10:6Saa døde Saul og hans tre Sønner og alt hans Hus, de døde til Hobe. 10:7Der alle Israels Mænd, som vare i Dalen, saa, at de flyede, og at Saul og hans Sønner vare døde, da forlode de deres Stæder og flyede, og Filisterne kom og boede i dem.
10:8Og det skete den anden Dag, da Filisterne kom til at plyndre de ihjelslagne, da fandt de Saul og hans Sønner faldne paa Gilboas Bjerg. 10:9Og de udplyndrede ham og toge hans Hoved og hans Vaaben, og de sendte hen i Filisternes Land trindt omkring for at bringe Budskab derom til deres Afguder og til Folket. 10:10Og de lagde hans Vaaben i deres Guds Hus og fæstede hans Hjerneskal paa Dagons Hus. 10:11Der alle de i Jabes udi Gilead hørte alt det, som Filisterne havde gjort imod Saul, 10:12da gjorde alle stridbare Mænd sig rede og toge Sauls Legeme og hans Sønners Legemer, og de førte dem til Jabes, og de begrove deres Ben under Egen i Jabes og fastede i syv Dage. 10:13Saa døde Saul i sin Forsyndelse, som han havde begaaet imod Herren, fordi han ikke havde holdt Herrens Ord, men han havde endog adspurgt og søgt Spaakvinden. 10:14Og han søgte ikke Herren, derfor dræbte han ham og vendte Riget til David, Isajs Søn.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.