Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 25

David beskikker Sangerne under Asaf, Heman og Jeduthun, 1-7; de deles i 24 Skifter, 12 i hvert Skifte, 8-31.

25:1Og David og Stridshøvedsmændene udtoge til Tjeneste af Asafs og Hemans og Jeduthuns Børn dem, som skulde profetere med Harper og med Psaltre og med Cymbler, og Tallet paa Mændene efter deres Embedsgerning var: 25:2Af Asafs Børn: Sakur og Josef og Nathania og Asareela, Asafs Sønner, under Asaf, som profeterede efter Kongens Anvisning; 25:3af Jeduthun: Jeduthuns Sønner vare: Gedalja og Zeri og Jesaja og Hasabja og Mathithja, i alt seks, med Harper, under deres Fader Jeduthun, som profeterede ved at takke og love Herren; 25:4af Heman: Hemans Sønner vare: Bukkija, Mathanja, Ussiel, Sebuel og Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi og Romamthi-Eser, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahasioth. 25:5Alle disse vare Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord, de skulde lade Hornet lyde; og Gud havde givet Heman fjorten Sønner og tre Døtre. 25:6Alle disse vare under deres Fædre ved Sangen i Herrens Hus, med Cymbler, Psaltre og Harper til Guds Hus’s Tjeneste, efter Kongens, Asafs og Jeduthuns og Hemans Anvisning. 25:7Og deres Tal tillige med deres Brødres, som vare oplærte i Herrens Sang, alle Mestrene vare to Hundrede, otte og firsindstyve.
25:8Og de kastede Lod om, hvad de skulde tage Vare paa, saavel den yngste som den ældste, saavel Mesteren som Lærlingen. 25:9Og den første Lod kom ud for Asaf, nemlig for Josef; den anden for Gedalja, ham og hans Brødre og hans Sønner, i alt tolv; 25:10den tredje for Sakur, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:11den fjerde for Jizri, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:12den femte for Nethania, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:13den sjette for Bukkija, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:14den syvende for Isareela, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:15den ottende for Jesaja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:16den niende for Mathanja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:17den tiende for Simei, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:18den ellevte for Asareel, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:19den tolvte for Hasabia, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:20den trettende for Subael, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:21den fjortende for Mathithja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:22den femtende for Jerimoth, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:23den sekstende for Hananja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:24den syttende for Josbekasa, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:25den attende for Hanani, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:26den nittende for Mallothi, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:27den tyvende for Eliatha, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:28den en og tyvende for Hothir, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:29den to og tyvende for Giddalthi, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:30den tre og tyvende for Mahesioth, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25:31den fire og tyvende for Romamthi-Eser, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.