Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 1

Jesu slægtsbog

1:1Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. 1:2Abraham blev far til Isak, og Isak blev far til Jakob, og Jakob blev far til Juda og hans brødre, 1:3og Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, og Peres blev far til Hesron, og Hesron blev far til Ram, 1:4og Ram blev far til Amminadab, og Amminadab blev far til Nakshon, og Nakshon blev far til Salmon, 1:5og Salmon blev med Rahab far til Boaz, og Boaz blev med Ruth far til Obed, og Obed blev far til Isaj, 1:6og Isaj blev far til David, kongen. Og David blev med Urias’ hustru far til Salomo, 1:7og Salomo blev far til Rehabeam, og Rehabeam blev far til Abiud, og Abiud blev far til Asaf, 1:8og Asaf blev far til Joshafat, og Joshafat blev far til Joram, og Joram blev far til Uzzija, 1:9og Uzzija blev far til Jotam, og Jotam blev far til Akaz, og Akaz blev far til Hizkija, 1:10og Hizkija blev far til Manasse, og Manasse blev far til Amos, og Amos blev far til Josija, 1:11og Josija blev far til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon. 1:12Og efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, og Shealtiel blev far til Zerubbabel, 1:13og Zerubbabel blev far til Abiud, og Abiud blev far til Eljakim, og Eljakim blev far til Azor, 1:14og Azor blev far til Sadok, og Sadok blev far til Akim, og Akim blev far til Eliud, 1:15og Eliud blev far til Eleazar, og Eleazar blev far til Mattan, og Mattan blev far til Jakob, 1:16og Jakob blev far til Josef, Marias mand, af hende blev Jesus født, han som kaldes Kristus. 1:17Altså: Alle slægtled fra Abraham indtil David er fjorten slægtled, og fra David indtil bortførelsen til Babylon fjorten slægtled, og fra bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten slægtled.

Jesu fødsel

1:18Men Jesu Kristi fødsel var således: Mens hans mor Maria var forlovet med Josef, og før de var flyttet sammen, viste det sig at hun var blevet gravid ved Helligånden. 1:19Men fordi Josef, hendes mand, var retfærdig og ikke ville bringe skam over hende, besluttede han at lade sig skille fra hende i hemmelighed. 1:20Men mens han tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, frygt ikke for at tage Maria, din hustru, hjem til dig. For det som er blevet til i hende, er af Helligånden. 1:21Men hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder.« 1:22Men alt dette er sket for at det skal opfyldes som er blevet talt af Herren ved profeten, som sagde: 1:23»Se, jomfruen skal blive gravid, og hun skal føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel,« som betyder: Gud med os. 1:24Men da Josef var vågnet af sin søvn, gjorde han som Herrens engel havde befalet, og han tog sin hustru hjem til sig, 1:25og han kendte hende ikke før hun havde født sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v22: Es 7,14.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022