Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 27

Processen mod Jesus om morgenen i synedriet

27:1Men da det var blevet morgen, traf alle ypperstepræsterne og folkets ældste en beslutning imod Jesus med et formål at få ham dømt til døden. 27:2Og de bandt ham, førte ham bort og udleverede ham til statholderen Pilatus.

Judas’ død

27:3Da nu Judas, som forrådte ham, så at han var blevet dømt, angrede han og bragte de tredive sølvmønter tilbage til ypperstepræsterne og de ældste 27:4og sagde: »Jeg har syndet ved at forråde uskyldigt blod.« Men de sagde: »Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.« 27:5Og han kastede sølvmønterne i templet og gik bort og hængte sig. 27:6Men ypperstepræsterne tog sølvmønterne og sagde: »Det er ikke tilladt at lægge dem i tempelkisten, for det er blodpenge.« 27:7Men de traf en beslutning og købte pottemagermarken for dem til gravplads for de fremmede. 27:8Derfor er denne mark blevet kaldt blodmarken indtil denne dag. 27:9Da blev det opfyldt som er blevet talt ved profeten Jeremias, som sagde: »Og de tog de tredive sølvmønter, prisen for den vurderede, hvem Israels børn vurderede,« 27:10og de gav dem for pottemagermarken, »som Herren befalede mig.«

Processen mod Jesus hos Pilatus

27:11Men Jesus blev stillet overfor statholderen, og statholderen spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus sagde: »Du siger det.« 27:12Og mens han blev anklaget af ypperstepræsterne og de ældste, svarede han intet. 27:13Da sagde Pilatus til ham: »Hører du ikke hvor meget de anklager dig?« 27:14Han svarede ham ikke på et eneste ord, så statholderen undrede sig meget. 27:15Men ved festen plejede statholderen at løslade en fange efter mængdens ønske. 27:16Dengang havde man en berygtet fange som hed Jesus Barabbas. 27:17Da de nu var samlede, sagde Pilatus til dem: »Hvem vil I have at jeg skal løslade jer: Jesus Barabbas eller Jesus som kaldes Kristus?« 27:18For han vidste at de havde udleveret ham på grund af misundelse. 27:19Og mens han sad på dommersædet, sendte hans hustru bud til ham og sagde: »Hold dig fra denne retfærdige mand, for jeg har lidt meget i nat i en drøm på grund af ham.« 27:20Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at forlange Barabbas, men få Jesus slået ihjel. 27:21Statholderen tog til orde og sagde til dem: »Hvem af de to vil I have at jeg løslader for jer?« Og de sagde: »Barabbas.« 27:22Pilatus sagde til dem: »Hvad skal jeg da gøre med Jesus, som kaldes Kristus?« De sagde alle: »Lad ham blive korsfæstet.« 27:23Og han sagde: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte højere og sagde: »Lad ham blive korsfæstet.« 27:24Men da Pilatus så at han intet opnåede, men at der snarere blev oprør, tog han vand og vaskede sine hænder overfor folket og sagde: »Jeg er uskyldig i dennes blod. Det bliver jeres sag.« 27:25Og hele folket svarede: »Hans blod kommer over os og over vore børn.« 27:26Da løslod han dem Barabbas, men Jesus lod han piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

27:27Da tog statholderens soldater Jesus med sig til borgen, og de samlede hele vagtmandskabet om ham. 27:28Og de klædte ham af og lagde en skarlagenrød kappe om ham, 27:29og de flettede en krone af torne og satte den på hans hoved og gav ham et rør i højre hånd, og de knælede foran ham, spottede ham og sagde: »Hil dig, jødernes konge!« 27:30Og de spyttede på ham, tog røret og slog ham i hovedet. 27:31Da de havde spottet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på og førte ham bort for at korsfæste ham.

Korsfæstelsen

27:32Mens de gik derud, traf de en mand fra Kyrene ved navn Simon, ham tvang de til at bære hans kors. 27:33Da de kom til et sted som kaldes Golgata, det betyder hovedskalssted, 27:34gav de ham vin blandet med malurt at drikke, og da han havde smagt det, ville han ikke drikke. 27:35Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder ved at kaste lod, 27:36og de satte sig og holdt vagt over ham dér. 27:37De satte anklagen mod ham over hans hoved. Der var blevet skrevet: »Han er Jesus, jødernes konge.« 27:38Så korsfæster de to røvere sammen med ham, den ene på hans højre side og den anden på hans venstre side. 27:39De som gik forbi, spottede ham ved at ryste på hovedet 27:40og sige: »Du som nedbryder templet og opbygger det på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset.« 27:41Ligeledes hånede også ypperstepræsterne sammen med de skriftlærde° og de ældste og sagde: 27:42»Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, så lad ham stige ned fra korset, og vi vil tro på ham. 27:43Han har sat sin tillid til Gud, lad ham nu redde ham, hvis han bryder sig om ham, for han har sagt: Jeg er Guds Søn.« 27:44Men også røverne, som var blevet korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde.

Jesu død

27:45Men fra den sjette time kom der mørke over hele landet indtil den niende time. 27:46Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst og sagde: »Elí, Eí! Lemá sabaktáni?« Det betyder »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?« 27:47Men nogle af dem som stod dér, hørte det og sagde: »Han kalder på Elias.« 27:48Straks løb en af dem hen og tog en svamp, fyldte den med vineddike og stak den på et rør og gav ham at drikke. 27:49Men de øvrige sagde: »Lad os se om Elias kommer for at frelse ham.« 27:50Men Jesus råbte igen med høj røst og opgav ånden. 27:51Og se, forhænget i templet blev flænget i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne spaltedes, 27:52og gravene blev åbnet, og mange af de hellige hensovedes legemer blev oprejst, 27:53og de gik ud af gravene og efter hans opstandelse gik de ind i den hellige by og viste sig for mange. 27:54Men da officeren og de som sammen med ham holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det der skete, blev de grebet af stærk frygt og sagde: »Sandelig, han var Guds søn!« 27:55Men der var mange kvinder dér som på afstand så på, og som havde fulgt Jesus fra Galilæa og tjent ham, 27:56blandt dem var Maria Magdalene og Maria, Jakobs og Josefs mor og Zebedæussønnernes mor.

Begravelsen

27:57Men da det var blevet aften, kom en rig mand fra Arimatæa, ved navn Josef, som også selv var blevet en discipel af Jesus. 27:58Han gik til Pilatus og bad om Jesu legeme. Da befalede Pilatus at det skulle udleveres. 27:59Josef tog legemet, svøbte det i et rent linnedklæde 27:60og lagde det i sin nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen, og han væltede en stor sten for gravens indgang og gik bort. 27:61Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad overfor graven.

Gravvagten

27:62Men den næste dag, som er dagen efter beredelsesdagen, samledes ypperstepræsterne og farisæerne hos Pilatus, 27:63og de sagde: »Herre, vi er kommet i tanker om at denne bedrager har sagt, mens han levede: Efter tre dage bliver jeg oprejst. 27:64Befal derfor at graven skal sikres indtil den tredje dag for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket: Han er blevet oprejst fra de døde, og det sidste bedrag vil blive værre end det første.« 27:65Pilatus sagde til dem: » Her har I et vagtmandskab, gå og bevogt graven som I bedst ved.« 27:66Og de gik bort og bevogtede graven efter at de havde forseglet stenen.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021