Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 5

Bjergprædikenen

5:1Men da Jesus så skarerne, steg han op på bjerg, og da han satte sig, kom hans disciple til ham, 5:2og han åbnede sin mund og underviste dem:

Saligprisningerne

5:3»Lykkelige er de fattige i Ånden, for Himlenes rige er deres.
5:4Lykkelige er de som sørger, for de skal trøstes.
5:5Lykkelige er de ydmyge for de skal arve jorden.
5:6Lykkelige er de som sulter og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes.
5:7Lykkelige er de som er barmhjertige, for de skal vises barmhjertighed.
5:8Lykkelige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
5:9Lykkelige er de som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
5:10Lykkelige er de som forfølges for retfærdigheds skyld, for Himlenes rige er deres.
5:11Lykkelige er I når man håner og forfølger jer, og når de lyver jer alt ondt på for min skyld. 5:12Glæd jer og fryd jer, for jeres løn skal være stor i himlene, for på den måde har de forfulgt profeterne før jer.

Jordens salt og verdens lys

5:13I er jordens salt, men hvis saltet mister sin smag, med hvad skal det saltes? Det dur ikke til andet end at blive kastet udenfor og blive trådt ned af mennesker. 5:14I er verdens lys. En by som ligger på et bjerg, kan ikke skjules. 5:15Man tænder heller ikke en lampe og sætter den under skæppen, men i et lampeophæng, og den lyser for alle i huset. 5:16Således skal jeres lys skinne for menneskene for at de skal se jeres gode gerninger, og prise jeres far som er i himlene.

Jesu opfyldelse af loven og profeterne

5:17Tro ikke at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. 5:18Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller én tøddel forgå af loven, før alt er sket. 5:19Den som ophæver ét af disse mindste bud og underviser menneskene således, skal kaldes den mindste i Himlenes rige. Men den, som holder dem og underviser således, skal kaldes stor i Himlenes rige. 5:20For jeg siger jer: Hvis ikke jeres retfærdighed overgår de skriftlærdes° og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himlenes rige.

Om drab og vrede

5:21I har hørt at der er blevet sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab‹ og ›den der begår drab, skal være skyldig for domstolen.‹ 5:22Men jeg siger jer: Enhver som bliver vred på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som siger til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet, og den som siger: Tåbe, skal være skyldig til ildens Helvede. 5:23Altså! Hvis du bringer din gave til alteret, og dér husker at din bror har noget imod dig, 5:24så lad din gave blive foran alteret, og gå og forlig dig først med din bror, og kom så og bring din gave. 5:25Bliv hurtigst muligt ven med din modpart mens du endnu er sammen med ham på vejen for at din modpart ikke skal udlevere dig til dommeren, og dommeren til retsbetjenten, og du blive kastet i fængsel. 5:26Sandelig siger jeg jer: Du skal ikke komme ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

Om ægteskabsbrud

5:27I har hørt at der er blevet sagt: ›Du må ikke begå ægteskabsbrud.‹ 5:28Men jeg siger jer: Enhver som ser på en andens hustru med henblik på at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. 5:29Men hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for det er bedre for dig at miste ét af dine lemmer end at hele dit legeme kastes i Helvede. 5:30Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for det er bedre for dig at miste ét af dine lemmer end at hele dit legeme går bort til Helvede.

Om skilsmisse

5:31Og der er blevet sagt: ›Den som skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹« 5:32Men jeg siger jer: Enhver som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, bevirker at der begås ægteskabsbrud med hende, og den som gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Om at sværge

5:33I har videre hørt at der er blevet sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk, men du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ 5:34Men jeg siger jer at I må slet ikke sværge, hverken ved Himlen, for den er Guds trone, 5:35eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for den er den store konges by, 5:36du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort, 5:37men jeres tale skal være ja, ja, nej nej, og det, der er mere end dette, er af det onde.

Om gengældelse

5:38I har hørt at der er blevet sagt: ›Øje for øje, tand for tand.‹ 5:39Men jeg siger jer at I ikke må sætte jer mod det onde, men hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend også den anden til. 5:40Og hvis nogen vil føre retssag mod dig og tage din kjortel, så lad ham også få kappen, 5:41og hvis nogen tvinger dig til at gå en mil, så gå to med ham. 5:42Giv til den som beder dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne af dig.

Om kærlighed til fjenderne

5:43I har hørt at der er blevet sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ 5:44Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem som forfølger jer 5:45for at I må være jeres Fars børn, for han lader sin sol stige op over onde og gode, og han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. 5:46For hvis I elsker dem som elsker jer, hvilken løn vil I så have? Gør ikke også tolderne det samme? 5:47Og hvis I hilser på jeres brødre alene, hvad usædvanligt gør I da? Gør ikke også hedningerne det samme? 5:48I skal da være fuldkomne, ligesom jeres himmelske Far er fuldkommen.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v21: 2 Mos 20,13; 5 Mos 5,17
v27: 2 Mos 20,14.
v38: 2 Mos 21,24.
v43: 3 Mos 19,18.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021