Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 28

Opstandelsen

28:1Men efter sabbatten, da det gryede på den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og en anden Maria for at se til graven. 28:2Og se, der kom et stort jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og gik hen og væltede stenen og satte sig på den. 28:3Hans udseende var som lynet og hans klæder hvide som sne. 28:4Og de som holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. 28:5Men englen tog til orde og sagde til kvinderne: »I skal ikke frygte, for jeg ved at I søger efter Jesus, den korsfæstede. 28:6Han er ikke her, for han er blevet oprejst som han har sagt. Kom og se stedet hvor han lå. 28:7Og skynd jer hen og sig til hans disciple at han er blevet oprejst fra de døde, og se, han går forud for jer til Galilæa, og dér skal I se ham. Se, jeg har sagt jer det.« 28:8Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle det til hans disciple. 28:9Og se, Jesus mødte dem og sagde: »Vær hilset!« De gik hen til ham, omfavnede hans fødder og tilbad ham. 28:10Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Gå og fortæl mine disciple at de skal gå til Galilæa, og dér skal de se mig.«

Bestikkelse af gravvagten

28:11Mens de gik bort, se, da kom nogle fra vagtmandskabet til byen og fortalte ypperstepræsterne alt hvad der var sket. 28:11Og de samledes med de ældste, og de traf den beslutning at give soldaterne en stor sum penge, 28:13og de sagde: »I skal sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham mens vi sov.« 28:14Og hvis statholderen får det at høre, vil vi berolige ham og sørge for at I ikke får noget at bekymre jer om. 28:15De tog pengene og gjorde som de havde lært. Og dette ord er blevet udspredt blandt jøderne indtil den dag i dag.

Missionsbefalingen

28:16De elleve disciple drog til Galilæa til det bjerg hvor Jesus havde befalet dem at gå hen, 28:17og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. 28:18Og Jesus trådte frem og talte til dem: »Mig er blevet givet al magt i himlen og på jorden. 28:19Gå derfor hen og gør alle folk til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn, 28:20og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens afslutning.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021