Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 17

Forklarelsen på bjerget

17:1Seks dage efter tog Jesus Peter, Jakob og Johannes, hans bror, og førte dem op på et højt bjerg alene. 17:2Og han blev forvandlet foran dem, og hans ansigt skinnede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. 17:3Og se, Moses og Elias viste sig for dem, og de talte med ham. 17:4Men Peter tog til orde og sagde til Jesus: »Herre, her er godt at være for os. Hvis du vil, vil jeg bygge tre hytter her, en til dig, en til Moses og en til Elias.« 17:5Mens han endnu talte, se, en lysende sky overskyggede dem, og se, en røst talte fra skyen: »Denne er min Søn, den elskede, som jeg har udvalgt. Hør ham!« 17:6Og da disciplene hørte den, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. 17:7Jesus gik hen til dem, rørte ved dem og sagde: »Rejs jer og frygt ikke.« 17:8Men da de løftede deres øjne, så de ingen uden Jesus alene. 17:9Og da de steg ned ad bjerget, befalede Jesus dem: »Tal ikke til nogen om dette syn før Menneskesønnen er blevet oprejst fra de døde.«

Identifikation af Elias

17:10Disciplene spurgte ham: »Hvorfor siger de skriftlærde° da: Elias skal komme først?« 17:11Men han svarede: »Elias kommer og genopretter alt, 17:12men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, og de gjorde med ham alt hvad de ville. Således skal også Menneskesønnen lide under dem.« 17:13Så forstod disciplene at han havde talt til dem om Johannes Døber.

Drengen med den onde ånd

17:14Da de kom til skaren, kom en mand til ham og faldt på knæ for ham, 17:15og han sagde: »Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt, for han falder ofte i ild og ofte i vand. 17:16Jeg bragte ham til dine disciple, og de kunne ikke helbrede ham.« 17:17Jesus svarede: »Åh, vantro og fordærvede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Bring ham herhen til mig.« 17:18Jesus talte hårdt til ham, og dæmonen fór ud af ham, og drengen blev helbredt fra den time. 17:19Så kom disciplene til Jesus alene, og de sagde: »Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?« 17:20Jesus sagde til dem: »På grund af jeres lille tro, for sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro som et sennepsfrø, så sig til dette bjerg: Flyt dig herfra, og det vil flytte sig, og intet skal være umuligt for jer

Den anden lidelsesforudsigelse

17:22Men da de samledes i Galilæa, sagde Jesus til dem: »Menneskesønnen skal udleveres til menneskers hænder, 17:23og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han blive oprejst.« De blev meget bedrøvede.

Spørgsmålet om tempelskat

17:24Men da de kom til Kapernaum, kom de som opkræver tempelskatten, til Peter, og de sagde: »Betaler jeres lærer ikke tempelskat?« 17:25Han sagde: »Jo.« Og da han kom ind i huset, kom Jesus ham i forkøbet og sagde: »Hvad mener du, Simon: Af hvem tager jordens konger told eller skat? Af deres sønner eller af de fremmede?”« 17:26Men da han sagde: »Af de fremmede,« sagde Jesus til ham: »Så er sønnerne da frie. 17:27Men for at vi ikke skal vække deres anstød, så gå til søen, kast en krog ud og tag den første fisk som kommer op, og når du åbner dens mund, vil du finde en statér. Tag den og giv den for mig og dig.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021