Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 8

Helbredelsen af en spedalsk

8:1Men da Jesus var steget ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. 8:2Og se, en spedalsk kom og faldt han ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« 8:3Jesus rakte sin hånd frem, rørte han ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks blev hans spedalskhed renset. 8:4Jesus sagde til ham: »Se til at du ikke siger det til nogen, men gå hen og vis dig for præsten og bring den gave som Moses har befalet, til vidnesbyrd for dem.«

Helbredelsen af officerens tjener

8:5Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer til ham og bad ham: 8:6»Herre, min tjener ligger lam i mit hus, og han pines forfærdeligt.« 8:7Han sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.« 8:8Men officeren svarede: »Herre, jeg er ikke værdig til at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, og min tjener vil blive rask. 8:9For jeg er selv et menneske under kommando, som har soldater under mig, og siger jeg til en: Gå, så går han, og til en anden: Kom, så kommer han, og til min tjener: Gør dette, så gør han det.« 8:10Men da Jesus hørte dette, undrede han sig og sagde til dem som fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. 8:11Men jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i Himlenes rige, 8:12men Rigets børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.« 8:13Og Jesus sagde til officeren: »Gå, det skal ske dig som du troede.« Og hans tjener blev helbredt i den time.

Helbredelsen af Peters svigermor

8:14Da Jesus kom til Peters hus, så han at hans svigermor lå med feber. 8:15Han rørte hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun rejste sig og tjente ham. 8:16Men da det blev aften, bragte de mange besatte til ham, og han uddrev ånderne med et ord, og han helbredte alle de syge 8:17for at det skulle opfyldes som er blevet talt ved profeten Esajas som sagde:
Han tog vore svagheder
og bar vore sygdomme.

Om efterfølgelse

8:18Men da Jesus så skaren omkring sig, befalede han at de skulle tage over til den anden bred. 8:19En skriftlærd° kom og sagde til ham: »Lærer! Jeg vil følge dig hvor som helst du går hen.« 8:20Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted hvor han kan lægge sit hoved.« 8:21Men en anden af hans disciple sagde til ham: »Herre! Tillad mig først at gå bort og begrave min far.« 8:22Men Jesus sagde til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.«

Stormen på søen

8:23Og han steg ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. 8:24Og se, der blev et voldsomt stormvejr på søen, så båden blev skjult af bølgerne, men han sov. 8:25De kom til ham, vækkede ham og sagde: »Herre! Frels os, vi går under.« 8:26Han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Så rejste han sig og truede vinden og søen, og det blev helt stille. 8:27Men menneskene undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både vindene og søen adlyder ham?«

De besatte i gadarenernes land

8:28Da han kom til den anden bred, til gadarenernes landområde, mødte to besatte som kom ud fra gravene, ham; de var meget farlige, så ingen kunne gå forbi ad den vej. 8:29Og se, de råbte: »Hvad har vi med dig at gøre, Guds søn? Er du kommet her for at pine os før tiden?« 8:30. Men langt fra dem var der en flok med mange svin, som gik på græs. 8:31Men dæmonerne bad ham: »Hvis du driver os ud, så send os i flokken af svin.« 8:32Og han sagde til dem: »Gå bort.« Og de fór ud og drog bort til svinene; og se, hele flokken styrtede ned ad skrænten til søen, og de døde i vandet. 8:33. Men hyrderne flygtede, og de drog bort til byen og fortalte alt, også det med de besatte. 8:34. Og se, hele byen gik ud for at møde Jesus, og da de så ham, bad de ham om at forlade deres område.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021