Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 2

De vise mænd

2:1Men da Jesus var blevet født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, vise mænd fra østen kom til Jerusalem, 2:2og de sagde: »Hvor er jødernes konge, som er blevet født? For vi har set hans stjerne i østen, og vi er kommet for at tilbede ham.« 2:3Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, 2:4og han samlede alle ypperstepræsterne og folkets skriftlærde° og udspurgte dem: »Hvor skal Kristus fødes?« 2:5Og de sagde til ham: »I Betlehem i Judæa, for således står der skrevet ved profeten: 2:6Og du Betlehem i Judæa land,
du er slet ikke den ringeste blandt Judæas fyrster,
for en fyrste skal udgå fra dig,
som skal vogte mit folk, Israel.«
2:7Så kaldte Herodes i hemmelighed de vise mænd til sig, og han spurgte dem nøje om tiden, da stjernen havde vist sig, 2:8og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå og forhør jer nøje om barnet, og når I har fundet det, så meld det til mig for at også jeg kan komme og tilbede det.« 2:9Men da de havde hørt på kongen, drog de bort, og se, stjernen som de havde set i østen, gik foran dem indtil den kom og blev stående over det sted, hvor barnet var. 2:10Da de så stjernen, blev de overmåde glade. 2:11De gik ind i huset og så barnet sammen med Maria, dets mor, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede deres skattekister og bragte det gaver, guld, røgelse og myrra. 2:12Og da de var blevet befalet i en drøm om ikke at vende tilbage til Herodes, drog de bort ad en anden vej til deres land.

Flugten til Egypten

2:13Men da de var draget bort, se, da viste Herrens engel sig i en drøm for Josef og sagde: »Stå op, tag barnet og dets mor og flygt til Egypten og bliv dér, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at dræbe det.« 2:14Han stod op, tog barnet og dets mor med sig om natten og drog bort til Egypten. 2:15Og han var dér indtil Herodes’ død for at det skulle opfyldes som er blevet talt af Herren ved profeten som sagde: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.« 2:16Da nu Herodes så at han var blevet narret af de vise mænd, blev han meget vred, og han sendte folk og lod alle drenge fra to år og derunder dræbe i Betlehem og i hele dets omegn, i overensstemmelse med den tid han havde fået at vide af de vise mænd. 2:17Da blev det opfyldt som er blevet talt ved profeten Jeremias som sagde: 2:18En røst blev hørt i Rama, gråd og stor klage,
Rakel græd over sine børn, og hun ville ikke lade sig trøste,
for de er ikke mere.

Hjemkomsten

2:19Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sagde: 2:20»Stå op, tag dit barn og dets mor med dig og drag til Israels land, for de som stræbte efter barnets liv, er døde.« 2:21Og han stod op og tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. 2:22Men da han hørte at Arkelaus herskede som konge i Judæa i stedet for sin far Herodes, turde han ikke drage dertil, og han fik en befaling i en drøm, og han drog bort til Galilæas egne, 2:23og han kom og bosatte sig i en by som hedder Nazaret for at det skulle opfyldes som er blevet talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v5: Mika 5,1; 2 Sam 5,2.
v15: Hos 11,1.
v17: Jer 31,15
v23: Sl 22,6-8; Sl 69,20-21; Es 52,13-15; Es 53,1-12.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022